Przejdź do treści

Executive Master of Business Administration (EMBA) Farmacja

emba
Kierunek:
Zarządzanie

Czas trwania:
1 rok (2 semestry)

Język studiów:
polski

Główne
założenia programu

Logo CEEMAN
 • Dostarczenie i poszerzenie wiedzy z zakresu nowych regulacji prawnych na rynku farmaceutycznym.
 • Zwiększenie umiejętności budowania strategicznej wizji i kierunków rozwoju przedsiębiorstw farmaceutycznych i aptek.
 • Poznanie kluczowych  terminów i zagadnień dotyczących finansów oraz wskaźników efektywności niezbędnych do analizy sytuacji finansowej firm farmaceutycznych i aptek.
 • Rozwinięcie umiejętności przywódczego zarządzania zmianą w trudnych i niestabilnych czasach poprzez nabycie w relatywnie krótkim czasie, niezbędnego pakietu umiejętności i zachowań, które w dłuższej perspektywie pozwolą uzyskać strategiczną przewagę konkurencyjną na rynku.
 • Zdobycie HR-owych umiejętności pracy z ludźmi (zatrudnianie i zwalnianie pracowników, rozwój i ocena) .
 • Trening umiejętności menedżerskich w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania zespołami.
 • Zdobycie praktycznych kompetencji prowadzenia inspirujących wystąpień publicznych
  i autoprezentacji.
 • Poznanie i zrozumienie kluczowych aspektów funkcjonowania i zmian zachodzących na rynku Pharma e-commerce.
 • Poznanie najlepszych praktyk rynkowych w zakresie współpracy z rynkiem e-commerce
  z perspektywy producenta.
 • Poznanie skutecznych technik negocjacyjnych i zbudowanie skrzynki najlepszych praktyk narzędziowych dla rynku farmacji.
 • Poznanie narzędzi trade marketingu będących wsparciem sprzedaży i utrzymaniem pozycji WIN-WIN w partnerskiej współpracy oraz wzajemnym, wspólnym rozwoju producenta i kanału aptecznego.

Perspektywy zawodowe

Program przygotowany jest z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować kierow­nicze stanowiska w przedsiębiorstwach

Niniejsze studia podyplomowe EMBA są skierowane do Osób zajmujących już stanowiska menedżerskie oraz Osób, takie stanowiska mogą objąć w szeroko pojętej branży farmaceutycznej, a w szczególności zarządzających aptekami i sieciami aptecznymi, managerów producentów branży farmaceutycznej oraz innych osób chcących zajmować wyższe stanowiska w branży.

Zajęcia prowadzone będą warsztatowo w oparciu o case study przygotowane na bazie eksperckiej wiedzy i doświadczeń wybitnych autorytetów farmacji, pasjonatów rozwoju z TM360 i wykładowców Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej specjalizujących się w rozwoju kompetencji zarządzania i przywództwa, finansów, prawa, ekonomii, negocjacji, e-comerce, badań i analiz jakościowych i ilościowych w Farmacji, wykorzystaniu narzędzi trade marketingu w Farmacji.

Absolwenci studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA) nabywają uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020, poz. 735).

Współorganizatorzy
TM 360 BusinessPoint

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

 • Masz doświadczenie na stanowisku kierowniczym min. 4 lata
 • Posiadasz wykształcenie wyższe
 • Złożysz CV i wypełnisz formularz zgłoszeniowy on-line

Co
zyskasz?

Kończąc nasze studia uzyskasz następujące dyplomy i upoważnienia

Świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych

Zaświadczenie
do zasiadania w radach spółek nadzorczych Skarbu Państwa

Dyplom
ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim

Program i struktura studiów

Kluczowym celem Programu składającego się z dziesięciu 2-dniowych zjazdów warsztatowych, jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do efektywnego działania w środowisku farmaceutycznym i osiągania coraz lepszych efektów biznesowych dzięki możliwości skorzystania z doświadczeń autorytetów, trenerów-praktyków TM360 i Business Point oraz innych pasjonatów branży farmaceutycznej.

 • Poznanie przez uczestników mocnych i słabych stron w dziedzinie komunikacji przywódczej.
 • Poznanie narzędzi pozwalających na zbudowanie skutecznego i efektywnego autorytetu lidera.
 • Zapoznanie uczestników z różnymi modelami oraz paradygmatami przywództwa w biznesie.
 • Dostarczenie uczestnikom narzędzi pozwalających na praktyczne zarządzanie zmianą w biznesie.

Dzień I:

Efektywna i perswazyjna komunikacja przywódcza (Temperament i osobowość w procesie skutecznej komunikacji. Model komunikacji w praktyce (w oparciu o Insights Discovery oraz Facet5). Psychologiczne bariery w procesie efektywnej komunikacji interpersonalnej. W jaki sposób wykorzystać najnowsze zdobycze psychologii biznesu, żeby budować bardziej trwałe relacje z innymi ludźmi? „Perswazja i manipulacja – różne narzędzia wywierania wpływu w procesie komunikacji interpersonalnej”). Pojęcie autorytetu lidera (przywódcy) i narzędzia pozwalające go skutecznie zbudować (Różne rozumienie i interpretacja pojęcia „autorytet”. Budowanie autorytetu w nowoczesnym biznesie – jak robić to praktycznie, skutecznie i efektywnie. Autorytet i jego zaprzeczenie, czyli jakie czynniki powodują, że skądinąd utalentowani ludzie ponoszą porażkę w zarządzaniu ludźmi. Przegląd „najlepszych praktyk” jeśli chodzi o autorytet w realnym działaniu). Różne modele i paradygmaty przywództwa w biznesie (Tradycyjne modele hierarchiczne. Przywództwo partycypacyjne. Przywództwo transformacyjne. Przywództwo a zarządzanie – podobieństwa i różnice. Co oznacza dla współczesnego biznesu deficyt skutecznego i efektywnego przywództwa).

Dzień II

Przywództwo a zarządzanie zmianą (Pojęcie zmiany w biznesie. Rodzaje zmian. Na czym polega zdolność organizacji do zainicjowania zmiany i wejścia w zmianę. Dlaczego wiele firm się nie zmienia? Zarządzanie zmianą a role, w które musi skutecznie wejść lider). Cykl zmiany i fazy przechodzenia przez zmianę (Trzy wymiary inercji. Trzy wymiary elastyczności. Zmiany twarde versus zmiany miękkie. Opór przed zmianą. Efektywne przewodzenie zmianom). Model zarządzania zmianą w ujęciu prof. Johna Kottera (Tworzenie impulsu do zmiany. Budowanie efektywnej wizji. Budowanie koalicji wspierającej zmianę. Komunikowanie wizji zmiany wewnątrz organizacji. Nadawanie uprawnień podwładnym. Metoda kreowania „małych sukcesów”. Konsolidowanie osiągnięć. Ugruntowanie, czyli instytucjonalizacja zmiany). Przywództwo a zarządzanie zmianą, czyli jak efektywnie kreować w firmie kulturę odpowiedzialności (Pojęcie kultury organizacyjnej. Typy kultur organizacyjnych. Kultura organizacyjna a przywództwo. W jaki sposób kultura odpowiedzialności pozwala kreować i skutecznie implementować zmianę w firmie.)

Warunkiem ukończenia jest: 80% obecności na zajęciach, aktywne uczestniczenie w zorganizowanych zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.


Wykładowcy kierunku

Opiekun kierunku EMBA Farmacja

Od wielu lat trener biznesu i ekspert trade marketingu farmaceutycznego. Zrealizował dziesiątki projektów szkoleniowo – doradczych w farmacji począwszy od wprowadzenia produktów na rynek, budowania standardów i strategii pricingowych, przez szkolenia dla KAMów, KASów, farmaceutów i właścicieli aptek.

Piastował stanowiska Managera w takich firmach jak: Makro Cash & Carry, Tradis, Kaufland. Zdobywał rynki krajowe i międzynarodowe jako Commercial Director w holenderskiej firmie zajmującej się dystrybucją narzędzi. Jako Prezes Zarządu zarządzał siecią sklepów detalu własnego i franczyzowego jednej z wiodących w Polsce spółek w branży FMCG. Ukończył Zarządzanie i Marketing UMCS w Lublinie oraz studia MBA University of Illinois. Uczestnik studiów podyplomowych Master Class of Management – Psychologia Działań Menadżerskich SWPS w Warszawie. Laureat prestiżowej nagrody konkursu Trener Sprzedaży 2015 Polish National Sales Awards.

Autor książek:

 • Merchandising w aptece – jak dostosować aptekę do oczekiwań pacjenta,
 • Pricing – jak zarządzanie ceną może zwiększyć zyski w detalu,
 • Merchandising – zarządzanie kategorią w punkcie sprzedaży.

Doświadczenie w branży farmaceutycznej: Gemini, PGF, Neuca, Sanofi, Polpharma, Same Dobre Apteki, Apteki Codzienne, Stada, Hasco, Apteki Różane, Angelini, Teva, Thea, Pfizer, Aurovitas, Naos, Super-Pharm, Nowa Farmacja, Paso Trading, Olimp Labs, Haleon, Baush, itp.

Jan Hambura

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych.

Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

 

 

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.

Opłaty za studia

Wpisowe Rocznie
(1 rata)
Semestralnie
(2 raty)
Miesięcznie
(10 rat)
250 zł 19900 zł 10 450 zł 2190 zł

Numer konta: 10 1130 1017 0020 1508 9720 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, kierunek studiów

Promocje

Promocje
 • -20 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu ostatniego roku.

 • -10 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu więcej niż rok.

 • BON EDUKACYJNY

  zapoznaj się z regulaminem otrzymania bonów.

Promocje nie podlegają łączeniu

Dofinansowania

Dofinansowania

Rozpoczęcie studiów podyplomowych nie musi wiązać się z nadszarpnięciem budżetu. Uzyskanie dofinansowania na studia podyplomowe jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka dostępnych programów, z których możecie Państwo skorzystać i ukończyć studia podyplomowe na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych, nawet do 100% bez opłat. Wystarczy tylko wybrać program najlepszy do siebie, złożyć wniosek i rozpocząć studia podyplomowe w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, iż każdy uczestnik indywidualnie kontaktuje się z operatorem danego projektu w celu zapoznania się z zasadami regulaminu. Operatorzy projektu mają własny regulamin i system rozliczeń. Po podpisaniu umowy z operatorem na daną usługę, należy skontaktować się z Kolegium Kształcenia Podyplomowego AEH w Warszawie w celu przekazania niezbędnych dokumentów i informacji.

Projekt "Open"

Inicjatywa współfinansowania jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowana przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. Program „Open” to propozycja nieoprocentowanej pożyczki dla każdego, kto chce się rozwijać. Pożyczkę można przeznaczyć na ukończenie kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych. Co więcej – uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych daje szansę na umorzenie części kwoty!