Przejdź do treści

Executive Master of Business Administration (EMBA) Zarządzanie projektami informatycznymi

emba
Kierunek:
Zarządzanie

Czas trwania:
1 rok (2 semestry)

Język studiów:
polski

Główne
założenia programu

Logo CEEMAN
 • poznanie ogólnoświatowych podejść do zarządzania projektami (AgilePM, SAFe),
 • poznanie zasad pracy zespołów deweloperskich realizujących projekty (SCRUM),
 • zapoznanie się z zakresem zadań, obowiązków i kompetencji, jakie musi posiadać właściciel biznesowy (Product Owner),
 • możliwość zdobycia dyplomu studiów renomowanej uczelni,
 • możliwość zdobycia dodatkowych międzynarodowych certyfikatów (AgilePM, SAFe, Product Owner),
 • poznanie praktycznych narzędzi wspierających organizację i zarządzanie projektami,
 • doskonalenie kompetencji zarzadzania zespołem,
 • doskonalenie kompetencji organizacji pracy projektowej.

Perspektywy zawodowe

Program przygotowany jest z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować kierow­nicze stanowiska w przedsiębiorstwach

Zajęcia prowadzone są przez praktyków, którzy dzielą się swoim bogatym doświadczeniem zarówno w obszarach compliance, zarządzania, ekonomii, marketingu, public relations, zarządzania ryzykiem, współpracą z instytucjami publicznymi. Nasi Wykładowcy posiadają bardzo szerokie doświadczenie na poziomie eksperckim.

Uczestnicy studiów zdobywają wiedzę ekspercką i utrwalą umiejętności przydatne w pracy zawodowej dla kadry kierowniczej wyższego szczebla. Zapoznają się również z wieloma przykładami działań zachodzących w projektach informatycznych.

Absolwenci studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA) nabywają uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020, poz. 735).

Współorganizator
Altkom Akademia

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

 • Masz doświadczenie na stanowisku kierowniczym min. 4 lata
 • Posiadasz wykształcenie wyższe
 • Złożysz CV i wypełnisz formularz zgłoszeniowy on-line

Co
zyskasz?

Kończąc nasze studia uzyskasz następujące dyplomy i upoważnienia

Świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych

Zaświadczenie
do zasiadania w radach spółkach nadzorczych Skarbu Państwa

Dyplom
ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim

Program i struktura studiów

Celem studiów jest holistyczne poszerzenie kompetencji z zakresu zarządzania projektami, w kontekście projektów IT. Program studiów został ułożony w taki sposób, aby uczestnicy mieli szansę poznać najczęściej wykorzystywane podejścia i metody pracy (m.in. AgilePM, Scrum, SAFe) oraz podeprzeć zdobytą wiedzę, rozpoznawalnym międzynarodowym certyfikatem. W programie studiów został uwzględniony również aspekt narzędzi wspierających analizę biznesową. Dzięki temu po zakończeniu studiów ich uczestnikom będzie zdecydowanie prościej ustalać cele projektu na podstawie rzeczywistych potrzeb, możliwości wynikających z otoczenia oraz możliwość organizacyjnych. Kompetencje menadżera to również miękki aspekt zarządzania, co również znalazło swoje odzwierciedlenie w programie studiów.

 1. Wprowadzenie:
  1. Czym jest, a czym nie jest projekt i zarządzanie projektami?
  2. Jaka jest różnica pomiędzy produktem, projektem, programem i portfelem?
  3. Co wyróżnia projekt od innych sposobów zarządzania?
  4. Czy trójkąt projektu wyczerpuje wszystkie aspekty zarządzania projektem?
  5. Najlepsze praktyki zarządzania projektami: czynniki powodzenia i porażek w projektach
  6. Czym różni się projekt zwinny (agile) od przewidywalnego?
 2. Cykl życia projektu:
  1. Płaszczyzny, procesy, techniki i narzędzia zarządzania projektami
  2. Przygotowanie, rozpoczynanie, realizowanie, monitorowanie i kontrola oraz zamykanie projektu
  3. Jak mieć większą kontrolę nad projektem? Etapy projektu, tolerancje, raporty, zapisy
  4. Odniesienie do specyfiki projektów realizowanych przez uczestników
 3. Przygotowywanie projektu:
  1. Cel, rezultat, korzyści. Jak poprawne zdefiniować cele projektu
   1. Ćwiczenie: definiowanie celów projektu
  2. Jak zapewnić, aby klient dostał to czego chce? Zapewnianie jakości
   1. Ćwiczenie: definiowanie produktu projektu
  3. Jakość w projekcie. Jak i po co ją mierzyć?
  4. Jak ocenić, czy projekt jest korzystny, potrzebny i wykonalny? Definiowanie uzasadnienia projektu
   1. Ćwiczenie: definiowanie uzasadnienia projektu
  5. Kto powinien wziąć udział w projekcie i w jakiej roli? Definiowanie struktury organizacyjnej projektu
  6. Jaka struktura jest najlepsza dla różnych projektów?
  7. Elementy zarządzania zespołem projektowym
  8. Kto jest za, a kto przeciw, kto zyska a kto straci w związku z projektem? Definiowanie interesariuszy projektu
   1. Ćwiczenie: definiowanie struktury projektu
 4. Od produktu do zadania, planowanie projektu:
  1. Od czego zacząć? Planowanie zasad zarządzania projektem w obszarach: jakości, zmiany, ryzyka, komunikacji, zaopatrzenia
  2. Planowanie w oparciu o produkty oraz strukturę podziału pracy
  3. Jak sprawdzić czy o czymś nie zapomnieliśmy?
  4. Produkty, zadania i co dalej? Harmonogramowanie i szacowanie
  5. Cóż począć z nadmierną alokacją? Bilansowanie
  6. Czy nie zapomnieliśmy o ryzyku?
  7. Jakich narzędzi użyć do planowania?
  8. Planowanie produktów i działań
 5. Plan, harmonogram, budżet – efekt dobrego planowania
 6. Zestawienie planu projektu oraz pozostałych niezbędnych do realizacji projektu informacji
 7. Zarządzanie ryzykiem:
  1. Czym jest ryzyko?
  2. Jaki poziom ryzyka jest tolerowany w projekcie?
  3. Kreatywne metody identyfikacji ryzyk – burza mózgów, diagramy przyczynowo skutkowe
  4. Ocenianie ryzyka i planowanie reakcji na ryzyko
  5. Reagowanie na ryzyko – odejmowanie racjonalnych decyzji w stanie niepewności – praktyczne metody,
  6. Planowanie ryzyka
 8. Komunikacja i jakość:
  1. Jak zarządzać informacją?
  2. Kto co i kiedy?
  3. Jakość – opracowanie i zatwierdzenie
  4. Kto się ma tym wszystkim zająć?
 9. Zarządzanie zmianami:
  1. Zagrożenie chaosem w wymaganiach
  2. Czy zmiana musi być problemem?
  3. Jak zorganizować dobry proces kontroli zmian
   1. Ćwiczenie: zarządzanie zagadnieniami projektowymi
 10. Realizacja planów, postępy, sterowanie
  1. Skąd wiem, gdzie w projekcie się znajduje?
  2. Jaki system raportowania wprowadzić
  3. Jakie działania należy przedsięwziąć w przypadku zagrożenia przekroczenia tolerancji
 11. Kiedy i jak zamknąć projekt?
 12. Doświadczenie z realizacji projektu. Jak je zbierać i rozpowszechniać?

Warunkiem ukończenia jest: 80% obecności na zajęciach, aktywne uczestniczenie w zorganizowanych zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.


Wykładowcy kierunku

Trener oraz Business Partner w zakresie konstruowania i wdrażania zasad zarządzania projektami, analizy biznesowej, optymalizacji procesów. Posiada ponad 15 lat doświadczenia jako kierownik projektu. Konsultant na szczeblu państwowym – polskim i europejskim.

Obecny menadżer IT, powinien znać metody prowadzenia projektów. Na rynku króluje podejście zwinne i podejścia metodyczne takie jak: Scrum oraz AgilePM. Z uwagi na to, że bardzo często menadżerowie stawiani są w roli właściciela biznesowego, dlatego cenną kompetencją jest rozumienie realizacji projektu, właśnie z tego punktu widzenia. Podejście SAFe (czyli traktujące o skalowaniu metodyki agile), jest stosowane przez coraz większą liczbę organizacji do coraz szerszego zakresu zdań.

Aby program studiów pozostał kompleksowy, proponujemy dodatkowe modułu, związane z narzędziami oraz wzmacniające kompetencje ich stosowania.

Umieszczenie w programie studiów Analizy Biznesowej spowoduje, że uczestnicy uzyskają lepszą perspektywę zarządzania strategicznego podczas realizacji projektów.

Całość programu, uzupełniona została o zagadnienia związane z kompetencji miękkimi z zakresu zarządzania i prowadzenia projektów.

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych.

Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.

Opłaty za studia

Wpisowe Rocznie
(1 rata)
Semestralnie
(2 raty)
Miesięcznie
(10 rat)
250 zł 20500 zł 10 750 zł 2250 zł

Numer konta: 10 1130 1017 0020 1508 9720 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, kierunek studiów

Promocje

Promocje
 • -20 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu ostatniego roku.

 • -10 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu więcej niż rok.

 • BON EDUKACYJNY

  zapoznaj się z regulaminem otrzymania bonów.

Promocje nie podlegają łączeniu

Dofinansowania

Dofinansowania

Rozpoczęcie studiów podyplomowych nie musi wiązać się z nadszarpnięciem budżetu. Uzyskanie dofinansowania na studia podyplomowe jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka dostępnych programów, z których możecie Państwo skorzystać i ukończyć studia podyplomowe na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych, nawet do 100% bez opłat. Wystarczy tylko wybrać program najlepszy do siebie, złożyć wniosek i rozpocząć studia podyplomowe w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, iż każdy uczestnik indywidualnie kontaktuje się z operatorem danego projektu w celu zapoznania się z zasadami regulaminu. Operatorzy projektu mają własny regulamin i system rozliczeń. Po podpisaniu umowy z operatorem na daną usługę, należy skontaktować się z Kolegium Kształcenia Podyplomowego AEH w Warszawie w celu przekazania niezbędnych dokumentów i informacji.

Projekt "Open"

Inicjatywa współfinansowania jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowana przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. Program „Open” to propozycja nieoprocentowanej pożyczki dla każdego, kto chce się rozwijać. Pożyczkę można przeznaczyć na ukończenie kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych. Co więcej – uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych daje szansę na umorzenie części kwoty!