Przejdź do treści

Rachunkowość

studia-specjalistyczne
Kierunek:
Finanse i rachunkowość

Czas trwania:
1 rok (2 semestry)

Język studiów:
polski

Główne
założenia programu

Logo CEEMAN
 • rozszerzanie i pogłębianie wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego, prowadzenia własnego biura rachunkowego oraz udoskonalenia umiejętności w zakresie prowadzenia ewidencji i analiz finansowych operacji gospodarczych,
 • przekazanie zasad stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych z zakresu rachunkowości,
 • przygotowanie do rachunkowej analizy organizacji,
 • ukształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich: współdziałania z otoczeniem, rozwiązywania konfliktów, komunikowania się, prowadzenia negocjacji, inicjowania zmian, wrażliwej reakcji na problemy społeczne.

Perspektywy zawodowe

Program przygotowany jest z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować kierow­nicze stanowiska w przedsiębiorstwach

Absolwenci podyplomowych studiów rachunkowości mają możliwość zatrudnienia na stanowiskach związanych z księgowością i finansami praktycznie w każdego rodzaju przedsiębiorstwie. Mogą ubiegać się o stanowiska w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, a także o eksponowane stanowiska głównych księgowych – nadzorujących pracę w księgowości, dyrektorów finansowych – kierujących i kontrolujących politykę finansową przedsiębiorstw, analityków finansowych – których zadaniem jest między innymi badanie możliwości finansowych firmy.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

 • Masz doświadczenie na stanowisku w dziale finansów i rachunkowości
 • Posiadasz wykształcenie wyższe
 • Wypełnisz formularz zgłoszeniowy on-line

Co
zyskasz?

Kończąc nasze studia uzyskasz następujące dyplomy i upoważnienia

Świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych

Dyplom
ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim

Program i struktura studiów

Celem programu jest rozwijanie i pogłębianie u słuchaczy określonych umiejętności nie­zbędnych w osiągnięciu sukcesu w branży finansowo rachunkowej.

A. Podstawowe pojęcia rachunkowości:

 • Podmiot gospodarczy,
 • Wartość pieniężna,
 • Koszt historyczny,
 • Okresy sprawozdawcze.

B. Teoretyczne podstawy rachunkowości:

 • Konta księgowe,
 • Zasada podwójnego zapisu w księgach rachunkowych,
 • Prezentacja sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowych.

C. Podstawowe zasady rachunkowości:

 • Zasada memoriału,
 • Zasada ciągłości,
 • Zasada kontynuacji,
 • Zasada współmierności,
 • Zasada istotności,
 • Zasada ostrożności,
 • Zasada wyższości treści nad formą.

D. Zasady pomiaru i klasyfikacji informacji w rachunkowości.
E. Normy prowadzenia rachunkowości:

 • Normy prawne,
 • Uznane normy zawodowe,
 • Metody rachunkowości i ich stosowanie.

F. Zagadnienia związane z organizacją rachunkowości oraz jej kontroli wewnętrznej.
G. Harmonizacja rachunkowości w Europie i na świecie:

 • Organizacje międzynarodowe zajmujące się harmonizacją rachunkowości,
 • Rola, znaczenie i zastosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
 • Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące rachunkowości.

Warunkiem ukończenia jest: 80% obecności na zajęciach, aktywne uczestniczenie w zorganizowanych zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.


Wykładowcy kierunku

Profesor uczelni w Katedrze Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jest członkiem European Accounting Association, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, dyplomowanym księgowym oraz doradcą podatkowym. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w prowadzeniu rachunkowości finansowej oraz w organizacji rachunkowości zarządczej na stanowiskach kierowniczych, doradczych i eksperckich. Autorka i współautorka opracowań naukowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych, z elementami praktyki. W pracy badawczej zajmuje się problematyką rachunkowości finansowej i zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej, zagadnień etyki zawodowej w rachunkowości, jak również unikania i uchylania się od opodatkowania.

mgr Edyta Złamańczuk

dr hab. Paweł Felis

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych.

Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.

Opłaty za studia

Wpisowe Rocznie
(1 rata)
Semestralnie
(2 raty)
Miesięcznie
(10 rat)
250 zł 4500 zł 2750 zł 650 zł

Numer konta: 10 1130 1017 0020 1508 9720 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, kierunek studiów

Promocje

Promocje
 • -20 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu ostatniego roku.

 • -10 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu więcej niż rok.

 • BON EDUKACYJNY

  zapoznaj się z regulaminem otrzymania bonów.

Promocje nie podlegają łączeniu

Dofinansowania

Dofinansowania

Rozpoczęcie studiów podyplomowych nie musi wiązać się z nadszarpnięciem budżetu. Uzyskanie dofinansowania na studia podyplomowe jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka dostępnych programów, z których możecie Państwo skorzystać i ukończyć studia podyplomowe na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych, nawet do 100% bez opłat. Wystarczy tylko wybrać program najlepszy do siebie, złożyć wniosek i rozpocząć studia podyplomowe w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, iż każdy uczestnik indywidualnie kontaktuje się z operatorem danego projektu w celu zapoznania się z zasadami regulaminu. Operatorzy projektu mają własny regulamin i system rozliczeń. Po podpisaniu umowy z operatorem na daną usługę, należy skontaktować się z Kolegium Kształcenia Podyplomowego AEH w Warszawie w celu przekazania niezbędnych dokumentów i informacji.

Projekt "Open"

Inicjatywa współfinansowania jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowana przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. Program „Open” to propozycja nieoprocentowanej pożyczki dla każdego, kto chce się rozwijać. Pożyczkę można przeznaczyć na ukończenie kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych. Co więcej – uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych daje szansę na umorzenie części kwoty!