Przejdź do treści

Business English for Professionals

studia-specjalistyczne
Kierunek:
Zarządzanie

Czas trwania:
1 rok (2 semestry)

Język studiów:
polski / angielski

Główne
założenia programu

Logo CEEMAN
 • nauka komunikacji w biznesie i rozwijanie kompetencji w sferach biznesu
 • rozwój dotychczasowych kompetencji z języka angielskiego w biznesie
 • przygotowanie z prawa w praktyce biznesowej
 • zapoznanie z podstawami marketingowymi i finansowymi biznesu

Perspektywy zawodowe

Program przygotowany jest skierowany do osób chcących skutecznie komunikować się w biznesie, nabywając nowe kompetencje w różnych sferach biznesu, a także polepszając swoje umiejętności w komunikacji biznesowej.

Rozwój dotychczasowych kompetencji z języka angielskiego w biznesie poszerza wachlarz potencjalnych zainteresowań tematycznych, które mogą być przydatne w modyfikacji objętej już ścieżki kariery lub rozpoczęcia czegoś zupełnie nowego! Program Business English w wymiarze dla Profesjonalistów – jeszcze bardziej obliguje nas do zapewnienia najwyższej jakości nauki.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

 • Posiadasz wykształcenie wyższe
 • Posługujesz się językiem angielskim na poziomie B2

Co
zyskasz?

Kończąc nasze studia uzyskasz następujące dyplomy i upoważnienia

Świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych

Dyplom
ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim

Program i struktura studiów

Program podyplomowych studiów o tematyce Business English for Professionals jest skierowany do osób chcących skutecznie komunikować się w biznesie, nabywając nowe kompetencje w różnych sferach biznesu i ulepszając swoje obecne umiejętności w komunikacji biznesowej w celu zwiększenia swoich szans na rynku pracy, uzyskania dostępu do nowych bardziej prestiżowych pozycji w firmach międzynarodowych, czy założenia własnego biznesu.

Wszystkie zajęcia są prowadzone przez praktyków – profesjonalistów, mających doświadczenie w pracy z osobami o zróżnicowanych potrzebach językowych i biznesowych w zakresie rozwoju osobistego i kompetencji komunikacyjnych. Poprzez dobranie właściwych metod, technik i strategii nauczania, praca z językiem biznesu będzie nie tylko przyjemna ale także efektywna. Integracja merytorycznych treści biznesowych z językiem angielskim gwarantuje właściwą równowagę między wiedzą biznesową i umiejętnością używania właściwej terminologii i struktur w praktyce! Będziesz zaskoczony na zajęciach połączeniem przez nas interesujących ćwiczeń, międzynarodowych studiów przypadku, historii biznesowych, projektów, pracy w grupach, prezentacji, odgrywania ról i fascynujących dyskusji, a także komunikacyjnych strategii nabywania i używania nowego słownictwa, czasowników frazowych lub struktur biznesowych.

Tematyka zajęć jest interdyscyplinarna i obejmuje najważniejsze obszary działania języka biznesu.

Dla tych, którzy poza uzyskaniem dyplomu Business English for Professionals (160h) chcieliby dopełnić certyfikację swoich umiejętności w British Council, umożliwiamy preferencyjne warunki podejścia do egzaminu Business English Certificate (C1) Higher w naszej Uczelni.

 

1. Atrybuty i funkcje liderów i managerów.

2. Zarządzanie stresem w biznesie. Wypalenie zawodowe.

3. Reklama. Konkurencja.

4. Branże i firmy.

5. Rola globalizacji. Biznes międzykulturowy.

6. Produkcja. Produkt. Usługa

7. Filozofie biznesowe

8. Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu

9. Handel akcjami. Centra finansowe.

10. Problemy i ryzyka związane z bezrobociem i rodzaje bezrobocia

Warunkiem ukończenia jest: 80% obecności na zajęciach, aktywne uczestniczenie w zorganizowanych zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.


Wykładowcy kierunku

Koordynator Kierunku Business English for Professionals i Prowadząca kurs the Language of Professional Business

Posiada tytuł naukowy doktora (dyscyplina: językoznawstwo), magistra  (filologia angielska specjalizacja nauczycielska), licencjata (filologia angielska, specjalizacja biznesowa), ocenę bardzo dobrą z egzaminu doktorskiego z języka hiszpańskiego (poziom C1). Jej doświadczenie zawodowe w zakresie dydaktyki akademickiej trwa od 2009 r. i obejmuje uczelnie polskie (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet SWPS w Warszawie, Społeczna Akademia Nauk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, a obecnie Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie), jak i instytucje zagraniczne (European Education Center w Rangun, Uniwersytet w Vic, czy Uniwersytet w Zagrzebiu).

Wykładowczyni akademicka, prelegentka na konferencjach międzynarodowych, wygłosiła referaty m.in. w Warszawie, we Wrocławiu, w Wilnie, w Pecz, w Bremie, w Luksemburgu, w Madrycie, w Rydze, w Waszyngtonie, w Los Angeles, czy w Castelló. Autorka artykułów naukowych z obszaru biznesu, edukacji językowej i kształcenia nauczycieli językowych, w tym także studiów badawczych dotyczących rozwijania różnojęzyczności w środowisku akademickim, a także rozdziałów w monografiach i recenzji. Od 2007 r. prowadzi zajęcia o tematyce Business English; koordynowała programy studiów anglojęzycznych (Filologia Angielska czy International Business Relations), prowadziła biznesowe kursy specjalistyczne np. Marketing i Reklama, Środowisko Biznesowe, Budowanie Marki Osobistej i Wystąpienia Publiczne, Kluczowe Umiejętności Zawodowe i Biznesowe, Prezentacje, Słownictwo Biznesowe, Pisanie i Gramatyka w Biznesie i inne. Posiada doświadczenie w pracy z kadrą zarządczą i ludźmi biznesu międzynarodowego. Wykonywała tłumaczenia pisemne tekstów o charakterze polityczno-biznesowym dla Ambasady USA w Wiedniu. Współorganizowała międzynarodową konferencję w 2011 r. na Uniwersytecie Warszawskim, tłumaczyła projektowe materiały merytoryczne i konsultowała językowe umowy o współpracy badawczo – rozwojowej; jest autorką programu nauki języka praktycznego licencjackich studiów z Filologii Angielskiej w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Aktualnie pełnione funkcje: koordynator zajęć praktycznych na Filologii Angielskiej w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Kierownik Studiów Podyplomowych Business English for Professionals w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych.

Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.

Opłaty za studia

Wpisowe Rocznie
(1 rata)
Semestralnie
(2 raty)
Miesięcznie
(10 rat)
250 zł 6000 zł 3500 zł 800 zł

Numer konta: 10 1130 1017 0020 1508 9720 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, kierunek studiów

Promocje

Promocje
 • -20 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu ostatniego roku.

 • -10 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu więcej niż rok.

 • BON EDUKACYJNY

  zapoznaj się z regulaminem otrzymania bonów.

Promocje nie podlegają łączeniu

Dofinansowania

Dofinansowania

Rozpoczęcie studiów podyplomowych nie musi wiązać się z nadszarpnięciem budżetu. Uzyskanie dofinansowania na studia podyplomowe jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka dostępnych programów, z których możecie Państwo skorzystać i ukończyć studia podyplomowe na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych, nawet do 100% bez opłat. Wystarczy tylko wybrać program najlepszy do siebie, złożyć wniosek i rozpocząć studia podyplomowe w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, iż każdy uczestnik indywidualnie kontaktuje się z operatorem danego projektu w celu zapoznania się z zasadami regulaminu. Operatorzy projektu mają własny regulamin i system rozliczeń. Po podpisaniu umowy z operatorem na daną usługę, należy skontaktować się z Kolegium Kształcenia Podyplomowego AEH w Warszawie w celu przekazania niezbędnych dokumentów i informacji.

Projekt "Open"

Inicjatywa współfinansowania jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowana przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. Program „Open” to propozycja nieoprocentowanej pożyczki dla każdego, kto chce się rozwijać. Pożyczkę można przeznaczyć na ukończenie kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych. Co więcej – uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych daje szansę na umorzenie części kwoty!