Przejdź do treści

Specjalista ds. bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej

studia-specjalistyczne
Kierunek:
Zarządzanie

Czas trwania:
1 rok (2 semestry)

Język studiów:
polski

Główne
założenia programu

Logo CEEMAN

Proponowany program bazuje na doświadczeniach CompTIA, stowarzyszenia Computing Technology Industry Association, powstałej w 1982 roku organizacji na rzecz standardów edukacji informatycznej. CompTIA przez ponad 40 lat zajmuje się certyfikacją umiejętności informatycznych, w tym czasie wydała ponad 2.5 miliona różnych certyfikatów. Miedzy innymi w zakresie cyberbezpieczeństwa, w czym jest jednym z pionierów. Obecnie certyfikaty CompTIA są uznawane, przez takie instytucje, jak ANSI (Amerykański Narodowy Instytut Standardów), Armię USA, NATO. Są również wymieniane, przez polskie ustawodawstwo jako zapewniające spełnienie kryteriów dla osób pełniących funkcje związane z cyberbezpieczeństwem. Program składa się z licznych modułów kursów akredytowanych, przez CompTIA, jak CompTIA Server +, CompTIA Network + CompTIA Cloud + oraz poszerzonego zakresu kursu CompTIA Security +. Ta podstawa pozwala na przygotowanie do pełnienia funkcji specjalisty ds. bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej. Uzupełnienie stanowią moduły, których zadaniem jest z jednej strony usystematyzowanie wiedzy uczestników oraz uzupełnienie wiedzy w zakresie naszej krajowej i europejskiej specyfiki, w szczególności aspektów pranych i organizacyjnych. Od uczestników oczekiwana jest wiedza na poziomie podstawy programowej szkoły średniej z przedmiotu Informatyka oraz praktyczne umiejętności obsługi komputera.

Program obejmuje sesje laboratoryjne przeprowadzane na oryginalnym środowisku zapewnionym (wykupionym dla uczestników)  przez CompTIA, które umożliwiają wykonywanie ćwiczeń praktycznych w bezpiecznym, wirtualnym środowisku szkoleniowym. Praktyka jest kluczowa dla zrozumienia zastosowań i scenariuszy w rzeczywistości. Dostęp do autoryzowanych labolatoriów jest zapewniony nie tylko w trakcie zajęć ala także przez kilka miesięcy po nich dla lepszego komfortu nauki uczestników.

 • umiejętność diagnozy, monitorowania i zwalczania typowych rozpoznanych zagrożeń
 • podstawową wiedzę z zakresu regulacji prawnych, minimalnych wymagań oraz obowiązków narzucanych przez Ustawodawcę oraz typowych wymagań wynikających np. z norm ISO.
 • wiedza dotyczącą najnowszych trendów z zakresu cyberbezpieczeństwa

Perspektywy zawodowe

Program przygotowany jest skierowany do osób chcących skutecznie komunikować się w biznesie, nabywając nowe kompetencje w różnych sferach biznesu, a także polepszając swoje umiejętności w komunikacji biznesowej.

Celem studiów jest zbudowanie wiedzy w zakresie współczesnej infrastruktury teleinformatycznej, towarzyszących jej zagrożeń  oraz metod ich zwalczania.

Studia mają na celu zbudować kompetencje w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem cyberbezpieczeństwa zarówno w tradycyjnej infrastrukturze, jak i w wykorzystywanych rozwiązaniach chmurowych.  U podstaw programu przyjęto założenie, że prezentowane treści analizowane są od ich podstaw, co ma umożliwić udział niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego.

Program prezentuje podobnie, jak programy edukacyjne CompTIA założenie interoperacyjności, wybór prezentowanych rozwiązań ma uzasadnienie w ich powszechności i dostępności, a nie technologicznym związkom z konkretnymi dostawcami technologii. Absolwenci studium, mają posiąść wiedzę odpowiadającą wymaganiom certyfikatu CompTIA Security +, czyli jednego z wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów, jako wymaganych na stanowiskach związanych z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa.

 

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

 • Interesujesz się cyberbezpieczeństwem
 • Posiadasz wykształcenie wyższe
 • Wypełnisz formularz zgłoszeniowy on-line

Co
zyskasz?

Kończąc nasze studia uzyskasz następujące dyplomy i upoważnienia

Świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych

Dyplom
ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim

10% zniżki na wybrany egzamin certyfikujący

– przykładowo CompTIA Security + którego zdanie zapewnia możliwość otrzymania dodatku teleinformatycznego.

Certyfikat

akredytowanego Partnera Szkoleniowego CompTIA (SOFTRONIC)

Program i struktura studiów

Program prezentuje podobnie, jak programy edukacyjne CompTIA założenie interoperacyjności, wybór prezentowanych rozwiązań ma uzasadnienie w ich powszechności i dostępności, a nie technologicznym związkom z konkretnymi dostawcami technologii. Absolwenci studium, mają posiąść wiedzę odpowiadającą wymaganiom certyfikatu CompTIA Security +, czyli jednego z wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów, jako wymaganych na stanowiskach związanych z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa.

Celem studiów jest zbudowanie wiedzy w zakresie współczesnej infrastruktury teleinformatycznej, towarzyszących jej zagrożeń oraz metod ich zwalczania.

Studia mają na celu zbudować kompetencje w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem cyberbezpieczeństwa zarówno w tradycyjnej infrastrukturze, jak i w wykorzystywanych rozwiązaniach chmurowych. U podstaw programu przyjęto założenie, że prezentowane treści analizowane są od ich podstaw, co ma umożliwić udział niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego.

 

 

Moduł poświęcony jest definicji bezpieczeństwa teleinformatycznego, przeglądowi zagrożeń oraz określeniu ról w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Warunkiem ukończenia jest: 80% obecności na zajęciach, aktywne uczestniczenie w zorganizowanych zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.


Wykładowcy kierunku

Trener z ponad 25 letnim doświadczeniem, Posiada tytuł Microsoft Certified Trainer oraz Trener CompTIA.
Prowadzi kursy i zajęcia z zakresu Serwerów Microsoft, Office 365, Cyberbezpieczeństwo, Azure, Exchange, SharePoint, SCCM, SCOM.
Posiada liczne referencje od Klientów z sektora publicznego oraz prywatnego. W roku 2022 przeprowadził ponad 60 szkoleń dla ponad 300 kursantów/ studentów. W zewnętrznym systemie badania satysfakcji Uczestników MTM uzyskał wysoką ocenę 8,54 w 9 stopniowej skali. Uczestnicy szczególnie cenią sobie przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć oraz sposób przekazywania wiedzy. Adam Kornacki profesjonalnie i bardzo ambitnie podchodzi do prowadzonych szkoleń i zajęć dydaktycznych. W swojej karierze zdobył kilkadziesiąt autoryzowanych certyfikatów potwierdzających wysokie kompetencje.

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych.

Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.

Opłaty za studia

Wpisowe Rocznie
(1 rata)
Semestralnie
(2 raty)
Miesięcznie
(10 rat)
250 zł 8500 zł 4750 zł 1050 zł

Numer konta: 10 1130 1017 0020 1508 9720 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, kierunek studiów

Promocje

Promocje
 • -20 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu ostatniego roku.

 • -10 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu więcej niż rok.

 • BON EDUKACYJNY

  zapoznaj się z regulaminem otrzymania bonów.

Promocje nie podlegają łączeniu

Dofinansowania

Dofinansowania

Rozpoczęcie studiów podyplomowych nie musi wiązać się z nadszarpnięciem budżetu. Uzyskanie dofinansowania na studia podyplomowe jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka dostępnych programów, z których możecie Państwo skorzystać i ukończyć studia podyplomowe na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych, nawet do 100% bez opłat. Wystarczy tylko wybrać program najlepszy do siebie, złożyć wniosek i rozpocząć studia podyplomowe w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, iż każdy uczestnik indywidualnie kontaktuje się z operatorem danego projektu w celu zapoznania się z zasadami regulaminu. Operatorzy projektu mają własny regulamin i system rozliczeń. Po podpisaniu umowy z operatorem na daną usługę, należy skontaktować się z Kolegium Kształcenia Podyplomowego AEH w Warszawie w celu przekazania niezbędnych dokumentów i informacji.

Projekt "Open"

Inicjatywa współfinansowania jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowana przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. Program „Open” to propozycja nieoprocentowanej pożyczki dla każdego, kto chce się rozwijać. Pożyczkę można przeznaczyć na ukończenie kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych. Co więcej – uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych daje szansę na umorzenie części kwoty!