Przejdź do treści

Executive Master of Business Administration (EMBA)

emba
Kierunek:
Zarządzanie

Czas trwania:
1 rok (2 semestry)

Język studiów:
polski

Główne
założenia programu

Logo CEEMAN
 • rozszerzanie i pogłębianie wiedzy menedżera,
 • przekazanie zasad stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych z zakresu zarządzania,
 • przygotowanie do analizy organizacji,
 • ukształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich: współdziałania z otoczeniem, rozwiązywania konfliktów, komunikowania się, prowadzenia negocjacji, inicjowania zmian, wrażliwej reakcji na problemy społeczne.

Perspektywy zawodowe

Program przygotowany jest z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować kierow­nicze stanowiska w przedsiębiorstwach

Studia EMBA są powszechnie uważane za najwyższą formę wykształcenia menedżerów. Program przygotowany jest z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować kierow­nicze stanowiska w przedsiębiorstwach.

Wielu menedżerów odczuwa brak formalnego wykształcenia z zakresu finansów, zarządzania i marketingu, dlatego też studia EMBA stały się niezbędnym szczeblem w karierze zawodowej.

Absolwenci studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA) nabywają uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020, poz. 735).

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

 • Masz doświadczenie na stanowisku kierowniczym min. 4 lata
 • Posiadasz wykształcenie wyższe
 • Złożysz CV i wypełnisz formularz zgłoszeniowy on-line
opis zdjęcia 1
opis zdjęcia 2
opis zdjęcia 3

Co
zyskasz?

Kończąc nasze studia uzyskasz następujące dyplomy i upoważnienia

Świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych

Zaświadczenie
do zasiadania w radach spółkach nadzorczych Skarbu Państwa

Dyplom
ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim

Program i struktura studiów

Celem programu jest rozwijanie i pogłębianie u słuchaczy określonych umiejętności nie­zbędnych w osiągnięciu sukcesu. EMBA przygotowuje do pracy menedżerskiej oraz do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

A. Organizacja i zarządzanie w teorii i praktyce.
B. Gospodarka jako przedmiot zainteresowania nauk ekonomicznych.
C. Przedsiębiorstwo jako podmiot działalności gospodarczej.
D. Cechy (atrybuty), formy (rodzaje)podmiotów gospodarczych. Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw.
E. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa.
F. Podział pracy a struktura organizacyjna.
G. Zasady budowy i modele struktury organizacyjnej.
H. Istota zarządzania przedsiębiorstwem i w przedsiębiorstwie.
I. Podstawowe funkcje zarządzania.
J. Ryzyko jako podstawowa cecha procesu zarządzania.
K. Podsystemy (części składowe) zarządzania: strategiczne i operacyjne.
L. Rozpoznawanie i określenie problemów strategicznych.
Ł. Misja i wizja przedsiębiorstwa.
M. Planowanie w przedsiębiorstwie. Funkcje planowania. Plany i ich rodzaje.
N. Motywowanie jako podstawowa funkcja kierowania (zarządzania ludźmi).
O. Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM.

Warunkiem ukończenia jest: 80% obecności na zajęciach, aktywne uczestniczenie w zorganizowanych zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.


Wykładowcy kierunku

Praktyk i ekspert rynku medycznego z ponad 22 letnim stażem zawodowym zdobytym zarówno podczas pracy w centralnej jednostce Ministerstwa Zdrowia (Ośrodek Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia) oraz licznych firmach doradczych świadczących profesjonalne usługi doradcze dla przedsiębiorstw oraz podmiotów leczniczych. Ukończył fizykę medyczną oraz liczne studia podyplomowe z zakresu zarządzania firmami, marketingu i analiz rynkowych, normatywnych systemów zarządzania, audytu strategicznego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Politechnice Krakowskiej oraz Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent studiów podyplomowych Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestnik szkoleń z zarządzania i TQM w Kanadzie oraz w Japonii. Prowadził doradztwo dla kilkuset przychodni, szpitali i innych podmiotów rynku medycznego w zakresie przygotowania do procesu akredytacji Ministra Zdrowia czy certyfikacji normatywnych systemów zarządzania, w zakresie prawno-organizacyjnym, standaryzacji świadczeń zdrowotnych oraz kontraktowania świadczeń. Tworzył regulaminy, procedury postępowania, algorytmy czy standardy obsługi pacjenta dla kilkuset przychodni i szpitali w zakresie compliance. Doradzał setkom Zarządów podmiotów leczniczych w zakresie budowy misji, wizji i strategii, tworzenia kultury organizacyjnej i reorganizacji procesów oraz tworzenia systemu kontroli zarządczej. Koordynator kilku ogólnopolskich badań pozamedyczych standardów obsługi pacjenta metodą Tajemniczego Pacjent dla jednego z liderów prywatnych usług medycznych w Polsce. Audytor kilku wiodący jednostek certyfikujących system zarządzania jakością i system bezpieczeństwa informacji. Przeprowadził ponad kilkaset audytów certyfikujących system zarządzania jakością i system zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwach oraz podmiotach leczniczych. Inspektor Ochrony Danych w firmach oraz podmiotach leczniczych. Autor licznych publikacji z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi, konsolidacji i akwizycji na rynku ochrony zdrowia, restrukturyzacji i finasowania ochrony zdrowia oraz oceny medycznego i niemedycznego ryzyka ubezpieczeniowego (Evidence Based Underwriting).

mgr Karol Skiba

dr hab. Paweł Felis

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych.

Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.

Opłaty za studia

Wpisowe Rocznie
(1 rata)
Semestralnie
(2 raty)
Miesięcznie
(10 rat)
250 zł 10000 zł 5500 zł 1200 zł

Numer konta: 10 1130 1017 0020 1508 9720 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, kierunek studiów

Promocje

Promocje
 • -20 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu ostatniego roku.

 • -10 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu więcej niż rok.

 • BON EDUKACYJNY

  zapoznaj się z regulaminem otrzymania bonów.

Promocje nie podlegają łączeniu

Dofinansowania

Dofinansowania

Rozpoczęcie studiów podyplomowych nie musi wiązać się z nadszarpnięciem budżetu. Uzyskanie dofinansowania na studia podyplomowe jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka dostępnych programów, z których możecie Państwo skorzystać i ukończyć studia podyplomowe na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych, nawet do 100% bez opłat. Wystarczy tylko wybrać program najlepszy do siebie, złożyć wniosek i rozpocząć studia podyplomowe w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, iż każdy uczestnik indywidualnie kontaktuje się z operatorem danego projektu w celu zapoznania się z zasadami regulaminu. Operatorzy projektu mają własny regulamin i system rozliczeń. Po podpisaniu umowy z operatorem na daną usługę, należy skontaktować się z Kolegium Kształcenia Podyplomowego AEH w Warszawie w celu przekazania niezbędnych dokumentów i informacji.

Projekt "Open"

Inicjatywa współfinansowania jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowana przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. Program „Open” to propozycja nieoprocentowanej pożyczki dla każdego, kto chce się rozwijać. Pożyczkę można przeznaczyć na ukończenie kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych. Co więcej – uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych daje szansę na umorzenie części kwoty!