Przejdź do treści

Logistyka

studia-specjalistyczne
Kierunek:
Zarządzanie

Czas trwania:
1 rok (2 semestry)

Język studiów:
polski

Główne
założenia programu

Logo CEEMAN
 • rozszerzanie i pogłębianie wiedzy w dziedzinie logistyki,
 • przekazanie zasad stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych z zakresu zarządzania łańcuchami dostaw,
 • przygotowanie do analizy organizacji,
 • ukształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich: współdziałania z otoczeniem, rozwiązywania konfliktów, komunikowania się, prowadzenia negocjacji, inicjowania zmian, wrażliwej reakcji na problemy społeczne.

Perspektywy zawodowe

Program przygotowany jest z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować kierow­nicze stanowiska w przedsiębiorstwach

W praktyce zarządzania przedsiębiorstwami w krajach wysoko rozwiniętych, a także w Polsce koncepcja logistyki jest wykorzystywana na coraz częściej i na większą skalę. Ich celem jest obniżanie kosztów i jednoczesny wzrost efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw, a przez to sprostanie rosnącej konkurencji. Rośnie ranga i znaczenie logistyki nie tylko na poziomie zarządzania operacyjnego ale również strategicznego. Wyzwaniem dla gospodarki XXI wieku jest funkcjonowanie przedsiębiorstw w ramach łańcuchów dostaw i sieci gospodarczych, w których procesy logistyczne odgrywają rolę integrującą.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

 • Masz doświadczenie na stanowisku kierowniczym min. 3 lata
 • Posiadasz wykształcenie wyższe
 • Złożysz CV i wypełnisz formularz zgłoszeniowy on-line

Co
zyskasz?

Kończąc nasze studia uzyskasz następujące dyplomy i upoważnienia

Świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych

Dyplom
ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim

Program i struktura studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu logistyki, łańcuchów dostaw i sieci gospodarczych oraz zarządzania logistycznego na poziomie operacyjnym taktycznym i strategicznym. Kształtowanie umiejętności identyfikowania i charakteryzowania systemów i procesów logistycznych, podejmowania decyzji logistycznych, stosowania nowoczesnych narzędzi zarządzania logistycznego oraz uwzględniania związków pomiędzy zarządzaniem logistycznym a zasadniczymi funkcjami logistycznymi w przedsiębiorstwie.

 • Elementy ogólnej teorii systemów,
 • Istota i przedmiot inżynierii systemów,
 • Proces i jego istota,
 • Modele systemowe,
 • Analiza systemowa,
 • Analiza systemów masowej obsługi klientów,
 • Analiza i ocena efektywności systemów,
 • Elementy wielokryterialnej analizy porównawczej,
 • Zastosowanie metod wielokryterialnej analizy porównawczej w logistyce.

Warunkiem ukończenia jest: 80% obecności na zajęciach, aktywne uczestniczenie w zorganizowanych zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.


Wykładowcy kierunku

mgr Mateusz Panek

mgr Roxana Kalisz

mgr Karol Skiba

mgr Paweł Grejć

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych.

Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.

Opłaty za studia

Wpisowe Rocznie
(1 rata)
Semestralnie
(2 raty)
Miesięcznie
(10 rat)
250 zł 4500 zł 2750 zł 650 zł

Numer konta: 10 1130 1017 0020 1508 9720 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, kierunek studiów

Promocje

Promocje
 • -20 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu ostatniego roku.

 • -10 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu więcej niż rok.

 • BON EDUKACYJNY

  zapoznaj się z regulaminem otrzymania bonów.

Promocje nie podlegają łączeniu

Dofinansowania

Dofinansowania

Rozpoczęcie studiów podyplomowych nie musi wiązać się z nadszarpnięciem budżetu. Uzyskanie dofinansowania na studia podyplomowe jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka dostępnych programów, z których możecie Państwo skorzystać i ukończyć studia podyplomowe na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych, nawet do 100% bez opłat. Wystarczy tylko wybrać program najlepszy do siebie, złożyć wniosek i rozpocząć studia podyplomowe w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, iż każdy uczestnik indywidualnie kontaktuje się z operatorem danego projektu w celu zapoznania się z zasadami regulaminu. Operatorzy projektu mają własny regulamin i system rozliczeń. Po podpisaniu umowy z operatorem na daną usługę, należy skontaktować się z Kolegium Kształcenia Podyplomowego AEH w Warszawie w celu przekazania niezbędnych dokumentów i informacji.

Projekt "Open"

Inicjatywa współfinansowania jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowana przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. Program „Open” to propozycja nieoprocentowanej pożyczki dla każdego, kto chce się rozwijać. Pożyczkę można przeznaczyć na ukończenie kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych. Co więcej – uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych daje szansę na umorzenie części kwoty!