Przejdź do treści

Pełnomocnik Zarządzania Jakością

studia-specjalistyczne
Kierunek:
Zarządzanie

Czas trwania:
1 rok (2 semestry)

Język studiów:
polski

Główne
założenia programu

Logo CEEMAN
 • rozszerzanie i pogłębianie wiedzy pozwalających na kierowanie i zarządzanie znormalizowanym systemem zarządzania jakością funkcjonującym lub tworzonym w przedsiębiorstwie (produkcyjnym, usługowym, handlowym),
 • możliwość nabycia kompetencji, których potwierdzeniem będą (po zdaniu dodatkowych egzaminów) certyfikaty PCBiC i nadanie tytułów: „Asystenta systemu zarządzania jakością” i „Pełnomocnika systemu zarządzania jakością”.

Perspektywy zawodowe

Program przygotowany jest z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować kierow­nicze stanowiska w przedsiębiorstwach

Studia mają na celu zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na kierowanie i zarządzanie znormalizowanym systemem zarządzania jakością funkcjonującym lub tworzonym w przedsiębiorstwie (produkcyjnym, usługowym, handlowym). Studia skierowane są do osób, które biorą udział w zarządzaniu jakością lub zamierzają zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Program nauczania obejmuje teoretyczno – praktyczne zagadnienia dotyczące: projektowania, wdrażania, utrzymywania, oceny i doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

 • Masz doświadczenie na stanowisku związanym z zarządzaniem jakością
 • Posiadasz wykształcenie wyższe
 • Złożysz CV i wypełnisz formularz zgłoszeniowy on-line

Co
zyskasz?

Kończąc nasze studia uzyskasz następujące dyplomy i upoważnienia

Świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych

Zaświadczenie
ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim

Program i struktura studiów

Studia mają na celu zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na kierowanie i zarządzanie znormalizowanym systemem zarządzania jakością funkcjonującym lub tworzonym w przedsiębiorstwie (produkcyjnym, usługowym, handlowym). Studia skierowane są do osób, które biorą udział w zarządzaniu jakością lub zamierzają zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Program nauczania obejmuje teoretyczno – praktyczne zagadnienia dotyczące: projektowania, wdrażania, utrzymywania, oceny i doskonalenia systemu zarządzania jakością.

W trakcie studiów istnieje możliwość nabycia kompetencji, których potwierdzeniem będą (po zdaniu dodatkowych egzaminów) certyfikaty PCBiC i nadanie tytułów: „Asystenta systemu zarządzania jakością” i „Pełnomocnika systemu zarządzania jakością”. Certyfikat Asystenta systemu zarządzania jakością potwierdza, że osoba posiada:

 • znajomość podstaw zarządzania jakością,
 • przygotowanie do pracy związanej z wdrażaniem, utrzymywaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością,
 • przygotowanie do przeprowadzania audytów wewnętrznych.

Certyfikat Pełnomocnika systemu zarządzania jakością potwierdza, że osoba posiada:

 • znajomość i umiejętność praktycznego zastosowania wymagań systemu zarządzania jakością,
 • kompetencje do pełnienia roli przedstawiciela kierownictwa do zarządzania jakością,
 • umiejętność stosowania technik i narzędzi zarządzania jakością, rozwiązywania problemów niezbędnych do doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Uzyskanie certyfikatów:

 • zwiększa konkurencyjność na wewnętrznym i zewnętrznym rynku pracy,
 • umożliwia dalsze kształcenie w PCBiC i uzyskanie certyfikatów kompetencji wydanych wspólnie przez Europejską organizację jakości i PCBiC.

Efektami ukończenia studiów, oprócz rozwoju wiedzy, umiejętności jest doskonalenie kompetencji społecznych przydatnych na stanowiskach kierowniczych wszystkich szczebli zarządzania przedsiębiorstwem.

Warunki ukończenia studiów: pozytywne oceny z przedmiotów objętych programem nauczania oraz pozytywna obrona pracy dyplomowej.

Warunki uzyskania certyfikatów:

„Asystenta systemu zarządzania jakością” – zdanie egzaminu pisemnego (test)

„Pełnomocnika systemu zarządzania jakością” – zdanie egzaminów: pisemnego (test) i ustnego.

1.Ewolucja zarządzania jakością

2. Wymagania systemu zarządzania jakością

3. Wymagania systemu zarządzania jakością, Przygotowanie do wdrożenia SZJ

4. Zarządzanie procesami

5. Audyty systemu zarządzania jakością

6. Akredytacja, normalizacja, certyfikacja

7. Przedstawiciel kierownictwa

8. Ocena systemu zarządzania jakością

9. Ekonomika jakości

10.Modele doskonałości

11. Motywacja w zarządzaniu jakością

12. Wdrażanie, dokumentowanie, utrzymywanie systemu zarządzania jakością

13. Systemy informacyjne i informatyczne w zarządzaniu jakością

14. Doskonalenie systemu zarządzania jakością

Warunkiem ukończenia jest: 80% obecności na zajęciach, aktywne uczestniczenie w zorganizowanych zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.


Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych.

Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.

Opłaty za studia

Wpisowe Rocznie
(1 rata)
Semestralnie
(2 raty)
Miesięcznie
(10 rat)
250 zł 4500 zł 2750 zł 650 zł

Numer konta: 10 1130 1017 0020 1508 9720 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, kierunek studiów

Promocje

Promocje
 • -20 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu ostatniego roku.

 • -10 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu więcej niż rok.

 • BON EDUKACYJNY

  zapoznaj się z regulaminem otrzymania bonów.

Promocje nie podlegają łączeniu

Dofinansowania

Dofinansowania

Rozpoczęcie studiów podyplomowych nie musi wiązać się z nadszarpnięciem budżetu. Uzyskanie dofinansowania na studia podyplomowe jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka dostępnych programów, z których możecie Państwo skorzystać i ukończyć studia podyplomowe na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych, nawet do 100% bez opłat. Wystarczy tylko wybrać program najlepszy do siebie, złożyć wniosek i rozpocząć studia podyplomowe w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, iż każdy uczestnik indywidualnie kontaktuje się z operatorem danego projektu w celu zapoznania się z zasadami regulaminu. Operatorzy projektu mają własny regulamin i system rozliczeń. Po podpisaniu umowy z operatorem na daną usługę, należy skontaktować się z Kolegium Kształcenia Podyplomowego AEH w Warszawie w celu przekazania niezbędnych dokumentów i informacji.

Projekt "Open"

Inicjatywa współfinansowania jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowana przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. Program „Open” to propozycja nieoprocentowanej pożyczki dla każdego, kto chce się rozwijać. Pożyczkę można przeznaczyć na ukończenie kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych. Co więcej – uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych daje szansę na umorzenie części kwoty!