Przejdź do treści

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

studia-specjalistyczne
Kierunek:
Zarządzanie

Czas trwania:
1 rok (2 semestry)

Język studiów:
polski

Główne
założenia programu

Logo CEEMAN
 • rozszerzanie i pogłębianie wiedzy w zakresie skutecznego kierowania ludźmi i trafnego inwestowania w rozwój swoich pracowników,
 • przekazanie zasad stosowania nowoczesnych narzędzi w doborze kadry pracowniczej, metod planowania zatrudnienia czy szkolenia pracowników,
 • przygotowanie do analizy potencjału pracowniczego organizacji,
 • ukształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich: współdziałania z otoczeniem, rozwiązywania konfliktów, komunikowania się, prowadzenia negocjacji, inicjowania zmian, wrażliwej reakcji na problemy społeczne.

Perspektywy zawodowe

Program przygotowany jest z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować kierow­nicze stanowiska w przedsiębiorstwach

Studia zarządzanie zasobami ludzkimi skierowane są do osób zajmujących kierownicze stanowiska w pionach personalnych, osób które zamierzają w przyszłości zajmować się strukturą pracowników w przedsiębiorstwach, menedżerów i właścicieli firm, pracowników działów kadr, doradców personalnych, jak również psychologów i socjologów.

Absolwenci mają możliwość pozyskania pracy w pionach personalnych przedsiębiorstw państwowych
i prywatnych oraz w agencjach doradztwa personalnego.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

 • Masz doświadczenie na stanowisku w pionie personalnym
 • Posiadasz wykształcenie wyższe
 • Wypełnisz formularz zgłoszeniowy on-line

Co
zyskasz?

Kończąc nasze studia uzyskasz następujące dyplomy i upoważnienia

Świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych

Dyplom
ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim

Program i struktura studiów

Słuchacze podyplomowych studiów otrzymają wiedzę z zakresu analizy potencjału ludzkiego, planowania zatrudnienia, rekrutacji, selekcji i zwalniania pracowników. Dowiedzą się, jak tworzyć zintegrowane zespoły pracowników, planować indywidualne kariery zawodowe, dokonywać podziału zadań, rozwijać potencjał pracowników. Zapoznani zostaną ze strategiami tworzenia sprawnego systemu komunikacyjnego w przedsiębiorstwie, zarówno komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej. Ważną rolę w zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie odgrywają: umiejętne zapobieganie konfliktom i skuteczne ich rozwiązywanie. Studia dają kwalifikacje pozwalające na organizowanie i kierowanie zespołem pracowniczym.

A. Proces zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce:

 • podstawowe procesy zarządzania personelem,
 • główne założenia oraz zasady ZZL w firmie,
 • cykl zarządzania personelem w organizacji.

B. Zarządzanie zasobami ludzkimi z psychologicznego punku widzenia

 • zaangażowanie pracowników,
 • dążenie do elastyczności,
 • praca zespołowa.

2. Prawne aspekty zarządzania ludźmi

Warunkiem ukończenia jest: 80% obecności na zajęciach, aktywne uczestniczenie w zorganizowanych zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.


Wykładowcy kierunku

Ekspert w dziedzinie HR I wewnętrznej komunikacji z wieloletnim doświadczeniem w strukturach międzynarodowych, specjalizujący się w rozwoju organizacji i leadership, budowie kultury organizacyjnej, zaangażowaniu pracowników, zarządzaniu potencjałem i wiedzą.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w firmie AkzoNobel, producencie Duluxa, gdzie będąc odpowiedzialna przez 10 lat za różne regiony Europy i Afryki, planowała i wprowadzała wiele programów HRowych i komunikacyjnych.

Praktyk kochający uczyć się, rozwijać i dzielić zdobywaną wiedzą. Pasjonatka ludzi i rozwoju ich potencjału poprzez mocne strony. Trener, certyfikowany Gallup Strengths® Coach, Oxford Leadership Fellow i Self Managing Leadership® facylitator.

Jest absolwentką Ekonomii w Wyższej Szkole Handlu i Prawa i Podyplomowego Studium Public Relations Uniwersytetu Warszawskiego. Za wysoki poziom przestawionej pracy dyplomowej – Strategii Komunikacji – została wyróżniona Złotą Odznaką Studium PR Uniwersytetu Warszawskiego.

mgr Izabela Michaliszyn

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych.

Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.

Opłaty za studia

Wpisowe Rocznie
(1 rata)
Semestralnie
(2 raty)
Miesięcznie
(10 rat)
250 zł 4500 zł 2750 zł 650 zł

Numer konta: 10 1130 1017 0020 1508 9720 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, kierunek studiów

Promocje

Promocje
 • -20 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu ostatniego roku.

 • -10 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu więcej niż rok.

 • BON EDUKACYJNY

  zapoznaj się z regulaminem otrzymania bonów.

Promocje nie podlegają łączeniu

Dofinansowania

Dofinansowania

Rozpoczęcie studiów podyplomowych nie musi wiązać się z nadszarpnięciem budżetu. Uzyskanie dofinansowania na studia podyplomowe jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka dostępnych programów, z których możecie Państwo skorzystać i ukończyć studia podyplomowe na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych, nawet do 100% bez opłat. Wystarczy tylko wybrać program najlepszy do siebie, złożyć wniosek i rozpocząć studia podyplomowe w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, iż każdy uczestnik indywidualnie kontaktuje się z operatorem danego projektu w celu zapoznania się z zasadami regulaminu. Operatorzy projektu mają własny regulamin i system rozliczeń. Po podpisaniu umowy z operatorem na daną usługę, należy skontaktować się z Kolegium Kształcenia Podyplomowego AEH w Warszawie w celu przekazania niezbędnych dokumentów i informacji.

Projekt "Open"

Inicjatywa współfinansowania jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowana przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. Program „Open” to propozycja nieoprocentowanej pożyczki dla każdego, kto chce się rozwijać. Pożyczkę można przeznaczyć na ukończenie kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych. Co więcej – uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych daje szansę na umorzenie części kwoty!