Przejdź do treści

Zamówienia Publiczne

studia-specjalistyczne
Kierunek:
Zarządzanie

Czas trwania:
1 rok (2 semestry)

Język studiów:
polski

Główne
założenia programu

Logo CEEMAN
 • rozszerzanie i pogłębianie wiedzy w zakresie podstawy prawnych zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej oraz  przedmiotowy i podmiotowy zakres stosowania prawa zamówień publicznych.
 • zapoznanie się z zagadnieniami z zakresu finansów publicznych i podatków w zamówieniach publicznych
 • przygotowanie umów w sprawie zamówienia publicznego, sektorowego, w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i ich wykonanie,
 • przekazanie zasad stosowania nowoczesnych rozwiązań w zamówieniach publicznych w Polsce oraz ich udokumentowanie.

Perspektywy zawodowe

Program przygotowany jest z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować kierow­nicze stanowiska w przedsiębiorstwach

Studia skierowane są do wszystkich absolwentów studiów wyższych, zainteresowanych tematyką zamówień publicznych, w szczególności do osób biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych, pracujących w sektorze finansów publicznych, odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi,  wykonawców składających oferty w sektorze zamówień publicznych, osób nadzorujących wydatkowanie środków publicznych, kontrolujących prawidłowość udzielania zamówień publicznych.

Absolwenci kierunku nabędą umiejętność biegłego poruszania się po skomplikowanych zasadach procedury udzielania zamówień publicznych.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

 • Jesteś zainteresowany tematyką zamówień publicznych
 • Posiadasz wykształcenie wyższe
 • Wypełnisz formularz zgłoszeniowy on-line

Co
zyskasz?

Kończąc nasze studia uzyskasz następujące dyplomy i upoważnienia

Świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych

Zaświadczenie
ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim

Program i struktura studiów

W trakcie studiów Słuchacze zdobędą kompleksową wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu stosowania Prawa Zamówień Publicznych, niezbędnych do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów.

1. Podstawy prawne zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej

2. Nowe rozwiązania w zamówieniach publicznych w Polsce

3. Przedmiotowy i podmiotowy zakres stosowania prawa zamówień publicznych

4. Wyłączenia stosowania prawa zamówień publicznych

5. Zamawiający i wykonawcy

6. Zasady prawa zamówień publicznych

7. Tryby udzielania zamówień publicznych

8. Przebieg postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż progi unijne

9. Przebieg postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

10. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie

11. Szczególne instrumenty i procedury udzielania zamówień publicznych

12. Zamówienia sektorowe

13. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

14. Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych

15. Dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych

16. Środki ochrony prawnej i pozasądowe rozwiązywanie sporów w prawie zamówień publicznych

17. Zamówienia publiczne w najnowszym orzecznictwie

18. Zagadnienia z zakresu finansów publicznych i podatków w zamówieniach publicznych

19. Kontrola udzielenia zamówień publicznych

20. Odpowiedzialność za naruszenie prawa zamówień publicznych

21. Prawo zamówień publicznych wobec partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesje na roboty budowlane i usługi

Warunkiem ukończenia jest: 80% obecności na zajęciach, aktywne uczestniczenie w zorganizowanych zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.


Wykładowcy kierunku

Doktor nauk prawnych, radca prawny. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania oraz opiniowania umów, sporządzania ekspertyz i opinii prawnych oraz zastępstwa procesowego. Jego doświadczenie oraz zainteresowania obejmują w szczególności prawo administracyjne, prawo ochrony danych osobowych, publiczne prawo ochrony zdrowia oraz prawo medyczne.

mgr Edyta Złamańczuk

mec. Bartosz Kotowicz

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych.

Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.

Opłaty za studia

Wpisowe Rocznie
(1 rata)
Semestralnie
(2 raty)
Miesięcznie
(10 rat)
250 zł 6500 zł 3750 zł 850 zł

Numer konta: 10 1130 1017 0020 1508 9720 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, kierunek studiów

Promocje

Promocje
 • -20 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu ostatniego roku.

 • -10 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu więcej niż rok.

 • BON EDUKACYJNY

  zapoznaj się z regulaminem otrzymania bonów.

Promocje nie podlegają łączeniu

Dofinansowania

Dofinansowania

Rozpoczęcie studiów podyplomowych nie musi wiązać się z nadszarpnięciem budżetu. Uzyskanie dofinansowania na studia podyplomowe jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka dostępnych programów, z których możecie Państwo skorzystać i ukończyć studia podyplomowe na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych, nawet do 100% bez opłat. Wystarczy tylko wybrać program najlepszy do siebie, złożyć wniosek i rozpocząć studia podyplomowe w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, iż każdy uczestnik indywidualnie kontaktuje się z operatorem danego projektu w celu zapoznania się z zasadami regulaminu. Operatorzy projektu mają własny regulamin i system rozliczeń. Po podpisaniu umowy z operatorem na daną usługę, należy skontaktować się z Kolegium Kształcenia Podyplomowego AEH w Warszawie w celu przekazania niezbędnych dokumentów i informacji.

Projekt "Open"

Inicjatywa współfinansowania jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowana przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. Program „Open” to propozycja nieoprocentowanej pożyczki dla każdego, kto chce się rozwijać. Pożyczkę można przeznaczyć na ukończenie kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych. Co więcej – uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych daje szansę na umorzenie części kwoty!