Przejdź do treści

Przygotowanie Pedagogiczne Dla Psychologów

studia-specjalistyczne
Kierunek:
Psychologia i rozwój osobisty

Czas trwania:
2 lata (4 semestry)

Język studiów:
polski

Główne
założenia programu

Logo CEEMAN
 • rozszerzanie i pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki, metodyki oraz podstaw dydaktyki. W czasie praktyki pedagogicznej studenci poszerzają swoje umiejętności zawodowe realizując zajęcia edukacyjne i zadania psychologiczno-pedagogiczne właściwe dla systemu oświatowego,
 • przygotowanie do analizy organizacji diagnostycznych, w tym diagnozy sytuacji wychowawczych, do udzielania dzieciom i młodzieży pomocy psychologicznej, do prowadzenia psychoedukacji rodziców, do wspierania nauczycieli i wychowawców, a także do prowadzenia działań mediacyjnych i interwencyjnych oraz profilaktycznych.

Perspektywy zawodowe

Program przygotowany jest z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować kierow­nicze stanowiska w przedsiębiorstwach

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego stwarza absolwentom psychologii możliwość podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela psychologa w publicznych i niepublicznych przedszkolach i szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach oświatowych, ze wszystkimi uprawnieniami wynikającymi z Karty Nauczyciela.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

 • Masz doświadczenie na stanowisku w placówce psychologicznej bądź oświatowej
 • Posiadasz wykształcenie wyższe
 • Wypełnisz formularz zgłoszeniowy on-line

Co
zyskasz?

Kończąc nasze studia uzyskasz następujące dyplomy i upoważnienia

Świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych

Dyplom
ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim

Program i struktura studiów

Program kształcenia w ramach modułu Przygotowanie Pedagogiczne jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz.1450) oraz z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Zgodnie ze standardami kształcenie przygotowujące do zawodu nauczyciela-psychologa obejmuje przygotowanie merytoryczne, dydaktyczne w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz przygotowywanie pedagogiczne – grupy zajęć A1, C i F.

1. Technologia informacyjna i media w edukacji

2. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych (pierwsza pomoc medyczna)

3. Dydaktyka ogólna (e-learning)

4. Emisja głosu

5. Pedagogika ogólna z elementami pedagogiki specjalnej

6. Specyfika nauczania i wychowania na różnych szczeblach edukacyjnych

7. Wybrane aspekty współczesnych teorii wychowania i nauczania

8. Podstawy prawne systemu oświaty i wychowania oraz pracy nauczyciela psychologa

9. Szkolenia, warsztaty i treningi psychologiczne

10. Diagnostyka psychologiczna dzieci i młodzieży

11. Praca psychologa przedszkolnego i szkolnego z rodziną dziecka

12. Doradztwo edukacyjno-zawodowe

13. Programy profilaktyczne i psychoedukacja

14. Psychoterapia dzieci i młodzieży

15. Interwencja kryzysowa i mediacje w szkole

16. Praktyka zawodowa

Warunkiem ukończenia jest: 80% obecności na zajęciach, aktywne uczestniczenie w zorganizowanych zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.


Wykładowcy kierunku

dr Ewa Stanisławiak

mgr Izabela Kwiecińska

dr Maciej Słomczyński

mgr Joanna Mazurkiewicz-Gronowska

dr Dorota Jankowska

dr Andrzej Tarłowski

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych.

Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.

Opłaty za studia

Wpisowe Rocznie
(1 rata)
Semestralnie
(2 raty)
Miesięcznie
(10 rat)
250 zł 4500 zł 2750 zł 650 zł

Numer konta: 10 1130 1017 0020 1508 9720 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, kierunek studiów

Promocje

Promocje
 • -20 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu ostatniego roku.

 • -10 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu więcej niż rok.

 • BON EDUKACYJNY

  zapoznaj się z regulaminem otrzymania bonów.

Promocje nie podlegają łączeniu

Dofinansowania

Dofinansowania

Rozpoczęcie studiów podyplomowych nie musi wiązać się z nadszarpnięciem budżetu. Uzyskanie dofinansowania na studia podyplomowe jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka dostępnych programów, z których możecie Państwo skorzystać i ukończyć studia podyplomowe na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych, nawet do 100% bez opłat. Wystarczy tylko wybrać program najlepszy do siebie, złożyć wniosek i rozpocząć studia podyplomowe w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, iż każdy uczestnik indywidualnie kontaktuje się z operatorem danego projektu w celu zapoznania się z zasadami regulaminu. Operatorzy projektu mają własny regulamin i system rozliczeń. Po podpisaniu umowy z operatorem na daną usługę, należy skontaktować się z Kolegium Kształcenia Podyplomowego AEH w Warszawie w celu przekazania niezbędnych dokumentów i informacji.

Projekt "Open"

Inicjatywa współfinansowania jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowana przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. Program „Open” to propozycja nieoprocentowanej pożyczki dla każdego, kto chce się rozwijać. Pożyczkę można przeznaczyć na ukończenie kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych. Co więcej – uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych daje szansę na umorzenie części kwoty!