Przejdź do treści

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

studia-specjalistyczne
Kierunek:
Zarządzanie

Czas trwania:
1 rok (2 semestry)

Język studiów:
polski

Główne
założenia programu

Logo CEEMAN
 • rozszerzanie i pogłębianie wiedzy na temat podstawowych zagadnień ochrony danych osobowych i prawa do prywatności,
 • przekazanie informacji na temat obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych określonych w przepisach obowiązującego prawa,
 • przygotowanie do wykonywania zadań inspektora ochrony danych,
 • doskonalenie praktycznych umiejętności zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w organizacji.

Perspektywy zawodowe

Program przygotowany jest z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować kierow­nicze stanowiska w przedsiębiorstwach

Absolwent studiów podyplomowych posiądzie wiedzę i umiejętności zgodne z założonymi efektami kształcenia:

• Pozna terminologię dotycząca: audytu, kontroli zarządczej, szacowania ryzyka, zamówień publicznych, zasady konkurencyjności oraz prawa gospodarczego – w zakresie wymaganym przez RODO.

• Zdobędzie wiedze o prawnych regulacjach ochrony danych osobowych w działalności organizacji oraz metodologii pracy audytora, a w szczególności: opracowywania klasyfikacji przepisów prawa, oceny efektywności materiału audytowego, przygotowywanie wniosków, oceny procesów oraz raportu audytowego.

• Zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwalające na szacowanie ryzyka w jednostce organizacyjnej oraz systemów informatycznych, środków technicznych w celu ich właściwego dobierania i wdrażania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania danych.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

 • Posiadasz wykształcenie wyższe
 • Wypełnisz formularz zgłoszeniowy on-line

Co
zyskasz?

Kończąc nasze studia uzyskasz następujące dyplomy i upoważnienia

Świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych

Zaświadczenie
ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim

Program i struktura studiów

Program studiów przygotowany jest z myślą o administratorach danych, o pracodawcach, o tych, którzy przygotowują się do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych oraz o wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania ochroną prywatności i bezpieczeństwem danych osobowych oraz profesjonalnym przygotowaniem do pracy w podmiotach sektora prywatnego lub instytucjach administracji państwowej i samorządowej.

 • Czego wymaga RODO – kluczowe wyzwania. Zakres stosowania RODO
 • Podstawowe definicje
 • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i organ nadzorczy
 • Reforma ochrony danych osobowych w UE
 • Aspekty prawne (krajowe, europejskie, międzynarodowe)
 • System ochrony danych osobowych w Polsce i UE
 • Europejska Rada Ochrony Danych – niezależny organ UE

Warunkiem ukończenia jest: 80% obecności na zajęciach, aktywne uczestniczenie w zorganizowanych zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.


Wykładowcy kierunku

polski prawnik i urzędnik państwowy, specjalizuje się w zakresie ochrony danych osobowych a także prawa administracyjnego, karnego i ochrony dóbr osobistych. Zajmuje się również prawem konstytucyjnym oraz historią ustroju i prawa polskiego.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest także absolwentem Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł Master of Business Administration. Ukończył również studium podyplomowe dla przyszłych liderów służby publicznej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie.

Jest wykładowcą akademickim, prelegentem i współorganizatorem ogólnopolskich konferencji naukowych oraz autorem publikacji z zakresu nauk prawnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w administracji publicznej. Pracował m.in. w Ministerstwie Środowiska, Ministerstwie Cyfryzacji oraz Ministerstwie Infrastruktury. Pełni funkcję Zastępcy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Honorowego Prezesa Instytutu Prawa Ochrony Danych Osobowych AEH w Warszawie.

Paulina Dawidczyk

Krzysztof Król

Jacek Młotkiewicz

Weronika Kowalik

Monika Krasińska

Ewelina Janczylik-Foryś

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych.

Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.

Opłaty za studia

Wpisowe Rocznie
(1 rata)
Semestralnie
(2 raty)
Miesięcznie
(10 rat)
250 zł 6500 zł 3750 zł 850 zł

Numer konta: 10 1130 1017 0020 1508 9720 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, kierunek studiów

Promocje

Promocje
 • -20 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu ostatniego roku.

 • -10 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu więcej niż rok.

 • BON EDUKACYJNY

  zapoznaj się z regulaminem otrzymania bonów.

Promocje nie podlegają łączeniu

Dofinansowania

Dofinansowania

Rozpoczęcie studiów podyplomowych nie musi wiązać się z nadszarpnięciem budżetu. Uzyskanie dofinansowania na studia podyplomowe jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka dostępnych programów, z których możecie Państwo skorzystać i ukończyć studia podyplomowe na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych, nawet do 100% bez opłat. Wystarczy tylko wybrać program najlepszy do siebie, złożyć wniosek i rozpocząć studia podyplomowe w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, iż każdy uczestnik indywidualnie kontaktuje się z operatorem danego projektu w celu zapoznania się z zasadami regulaminu. Operatorzy projektu mają własny regulamin i system rozliczeń. Po podpisaniu umowy z operatorem na daną usługę, należy skontaktować się z Kolegium Kształcenia Podyplomowego AEH w Warszawie w celu przekazania niezbędnych dokumentów i informacji.

Projekt "Open"

Inicjatywa współfinansowania jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowana przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. Program „Open” to propozycja nieoprocentowanej pożyczki dla każdego, kto chce się rozwijać. Pożyczkę można przeznaczyć na ukończenie kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych. Co więcej – uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych daje szansę na umorzenie części kwoty!