Przejdź do treści

Executive Master of Business Administration (EMBA) Prawo Oświatowe i Zarządzanie Oświatą

emba
Kierunek:
Zarządzanie

Czas trwania:
1 rok (2 semestry)

Język studiów:
polski

Główne
założenia programu

Logo CEEMAN
 • rozszerzanie i pogłębianie wiedzy w dziedzinie prawa oświatowego oraz w zakresie zarządzania oświatą,
 • przekazanie zasad stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych z zakresu zarządzania placówką edukacyjną,
 • przygotowanie do analizy organizacji,
 • ukształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich: współdziałania z otoczeniem, rozwiązywania konfliktów, komunikowania się, prowadzenia negocjacji, inicjowania zmian, wrażliwej reakcji na problemy społeczne.

Perspektywy zawodowe

Program przygotowany jest z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować kierow­nicze stanowiska w przedsiębiorstwach

Studia prezentują nowe spojrzenia na istotne zmiany w zarządzaniu szkołą i placówką oświatową. Pozwalają na usystematyzowanie nie tylko ogólnej wiedzy o prawie i zarządzaniu, bowiem odnoszą się do szczegółowych zagadnień istotnych dla prowadzenia działalności oświatowej, w tym do roli i funkcji prawa w zakresie dokonanych w minionej dekadzie przeobrażeń systemowych w edukacji.

Program studiów umożliwia lepsze zrozumienie działania prawa jako narzędzia w zarządzaniu, również podczas realizacji zadań oświatowych. Poszczególne zagadnienia łączą teorię z praktyką, bowiem praktyka szybko weryfikuje tezy teoretyczne. Program studiów został tak opracowany, aby przy wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania dominowały wątki praktyczne, polegające na wdrażaniu pragmatycznych rozwiązań w  zakresie tego, jak racjonalnie wykorzystać wiedzę i doświadczenie dla uzyskania zaplanowanego celu, czyli jak, dysponując określonymi, zawsze ograniczonymi zasobami, uzyskać we właściwym czasie coś, co można byłoby uznać za sukces.

We współczesnym świecie dbałość o własną karierę zawodową powoduje konieczność znajomości prawa i umiejętność zarządzania. Poznawanie jego źródeł i dokonywanie „czytelnej” wykładni obowiązujących norm prawnych wydaje się być niezbędnym warunkiem organizacji i zarządzania szkołą. 

Absolwenci studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA) nabywają uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020, poz. 735).

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

 • Masz doświadczenie na stanowisku kierowniczym min. 4 lata
 • Posiadasz wykształcenie wyższe
 • Złożysz CV i wypełnisz formularz zgłoszeniowy on-line

Co
zyskasz?

Kończąc nasze studia uzyskasz następujące dyplomy i upoważnienia

Świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych

Zaświadczenie
do zasiadania w radach spółkach nadzorczych Skarbu Państwa

Dyplom
ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim

Program i struktura studiów

Program studiów opracowano z uwzględnieniem potrzeb kadry kierowniczej wszystkich szczebli administracji oświatowej a także osób, które planują rozwój zawodowy swojej kariery w sektorze oświaty (zarówno publicznej jak i niepublicznej). Program obejmuje moduły tematyczne tak przemyślane, aby zainteresować zarówno osoby pracujące w oświacie, przedstawicieli związków zawodowych, jak również osoby, które dopiero zamierzają podjąć pracę związaną z zarządzaniem oświatą czy też prowadzić własną działalność oświatową. Studia nadają uprawnienia do ubiegania się o stanowisko dyrektora szkoły i placówki oświatowej w rozumieniu § 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1449).

 

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje, wzbogacając swoją wiedzę w dziedzinie prawa oświatowego i nabywając kompetencje w zakresie zarządzania oświatą. Dodatkowo, dla osób zainteresowanych, studia zostały wzbogacone o program EMBA (Executive Master of Business Administration), dzięki czemu Absolwenci studiów, którzy zdecydują się na uczestnictwo w tym programie, nabędą uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1933, z 2022 r. poz. 807, 872, 1459, 1512).

(10 godzin dydaktycznych)

Warunkiem ukończenia jest: 80% obecności na zajęciach, aktywne uczestniczenie w zorganizowanych zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.


Wykładowcy kierunku

Nauczyciel konsultant i specjalista prawa oświatowego i prawa pracy w niepublicznej placówce doskonalenia nauczycieli. Przez piętnaście lat współpracował z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie, prowadząc wykłady na studiach podyplomowych z zarządzania oświatą. Wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, wicedyrektor gimnazjum
z oddziałami integracyjnymi. Pracował na stanowisku radcy ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Posiada uprawnienia egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą. Jest absolwentem studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Filozofii i Socjologii. Ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa
oraz studia na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy. Autor publikacji naukowych w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy.

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych.

Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.

Opłaty za studia

Wpisowe Rocznie
(1 rata)
Semestralnie
(2 raty)
Miesięcznie
(10 rat)
250 zł 9500 zł 5250 zł 1150 zł

Numer konta: 10 1130 1017 0020 1508 9720 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, kierunek studiów

Promocje

Promocje
 • -20 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu ostatniego roku.

 • -10 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu więcej niż rok.

 • BON EDUKACYJNY

  zapoznaj się z regulaminem otrzymania bonów.

Promocje nie podlegają łączeniu

Dofinansowania

Dofinansowania

Rozpoczęcie studiów podyplomowych nie musi wiązać się z nadszarpnięciem budżetu. Uzyskanie dofinansowania na studia podyplomowe jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka dostępnych programów, z których możecie Państwo skorzystać i ukończyć studia podyplomowe na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych, nawet do 100% bez opłat. Wystarczy tylko wybrać program najlepszy do siebie, złożyć wniosek i rozpocząć studia podyplomowe w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, iż każdy uczestnik indywidualnie kontaktuje się z operatorem danego projektu w celu zapoznania się z zasadami regulaminu. Operatorzy projektu mają własny regulamin i system rozliczeń. Po podpisaniu umowy z operatorem na daną usługę, należy skontaktować się z Kolegium Kształcenia Podyplomowego AEH w Warszawie w celu przekazania niezbędnych dokumentów i informacji.

Projekt "Open"

Inicjatywa współfinansowania jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowana przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. Program „Open” to propozycja nieoprocentowanej pożyczki dla każdego, kto chce się rozwijać. Pożyczkę można przeznaczyć na ukończenie kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych. Co więcej – uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych daje szansę na umorzenie części kwoty!