Przejdź do treści

Zarządzanie Międzykulturowe w Organizacji (online)

studia-specjalistyczne
Kierunek:
Zarządzanie

Czas trwania:
1 rok (2 semestry)

Język studiów:
polski

Główne
założenia programu

Logo CEEMAN
 • rozszerzanie i pogłębianie wiedzy menedżerskiej w zakresie kompetencji międzykulturowych,
 • pozyskanie i utrwalenie wiedzy z zakresu zarządzania zespołem międzykulturowym, również w sytuacji rozproszenia,
 • utrwalenie umiejętności w obszarze zarządzania potrzebami, kryzysami i różnicami w zespole międzynarodowym,
 • zapoznanie się z zagadnieniami wpływu kultury na percepcję.

Perspektywy zawodowe

Program przygotowany jest z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować kierow­nicze stanowiska w przedsiębiorstwach

Zajęcia prowadzone są przez praktyków, którzy dzielą się swoim bogatym doświadczeniem zarówno w obszarach zarządzania międzykulturowego, zarządzania zespołami rozproszonymi, leadershipu, nowych technologii, ekonomii czy zarządzania kryzysowego. Nasi Wykładowcy posiadają bardzo szerokie doświadczenie na poziomie eksperckim.

Uczestnicy studiów zdobywają wiedzę ekspercką i utrwalą umiejętności przydatne w pracy zawodowej.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

 • Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołami lub planujesz podjąć się roli lidera
 • Posiadasz wykształcenie wyższe
 • Wypełnisz formularz zgłoszeniowy on-line

Co
zyskasz?

Kończąc nasze studia uzyskasz następujące dyplomy i upoważnienia

Świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych

Zaświadczenie
ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim

Program i struktura studiów

Celem kształcenia na studiach Zarządzanie Międzykulturowe w Organizacji (online) jest rozwijanie i pogłębianie umiejętności niezbędnych w osiągnięciu su

Kluczowym aspektem Studiów jest ich wymiar praktyczny oraz podniesienie zagadnień związanych z zarządzaniem zespołem międzynarodowym na żywo i online, komunikacją międzykulturową oraz kształtowaniem kultury organizacji.

Zajęcia prowadzone są przez praktyków, którzy dzielą się swoim bogatym doświadczeniem zarówno w obszarach zarządzania międzykulturowego, zarządzania zespołami rozproszonymi, leadershipu, nowych technologii, ekonomii czy zarządzania kryzysowego. Nasi Wykładowcy posiadają bardzo szerokie doświadczenie na poziomie eksperckim.

Komunikacja zewnętrzna jest codziennością, na którą organizacje muszę zwracać uwagę w pierwszym rzędzie. Uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami komunikacji zewnętrznej w różnych jej aspektach. Zajęcia praktyczne w oparciu o case studies.

Warunkiem ukończenia jest: 80% obecności na zajęciach, aktywne uczestniczenie w zorganizowanych zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.


Wykładowcy kierunku

Wykładowcami na naszych studiach są najwyższej klasy pracownicy naukowi i dydaktyczni oraz praktycy problematyki z zarządzania międzykulturowego w organizacji.

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych.

Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.

Opłaty za studia

Wpisowe Rocznie
(1 rata)
Semestralnie
(2 raty)
Miesięcznie
(10 rat)
250 zł 4500 zł 2750 zł 650 zł

Numer konta: 10 1130 1017 0020 1508 9720 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, kierunek studiów

Promocje

Promocje
 • -20 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu ostatniego roku.

 • -10 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu więcej niż rok.

 • BON EDUKACYJNY

  zapoznaj się z regulaminem otrzymania bonów.

Promocje nie podlegają łączeniu

Dofinansowania

Dofinansowania

Rozpoczęcie studiów podyplomowych nie musi wiązać się z nadszarpnięciem budżetu. Uzyskanie dofinansowania na studia podyplomowe jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka dostępnych programów, z których możecie Państwo skorzystać i ukończyć studia podyplomowe na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych, nawet do 100% bez opłat. Wystarczy tylko wybrać program najlepszy do siebie, złożyć wniosek i rozpocząć studia podyplomowe w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, iż każdy uczestnik indywidualnie kontaktuje się z operatorem danego projektu w celu zapoznania się z zasadami regulaminu. Operatorzy projektu mają własny regulamin i system rozliczeń. Po podpisaniu umowy z operatorem na daną usługę, należy skontaktować się z Kolegium Kształcenia Podyplomowego AEH w Warszawie w celu przekazania niezbędnych dokumentów i informacji.

Projekt "Open"

Inicjatywa współfinansowania jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowana przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. Program „Open” to propozycja nieoprocentowanej pożyczki dla każdego, kto chce się rozwijać. Pożyczkę można przeznaczyć na ukończenie kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych. Co więcej – uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych daje szansę na umorzenie części kwoty!