Przejdź do treści

Bezpieczeństwo, Higiena Pracy i Ergonomia

studia-specjalistyczne
Kierunek:
Zarządzanie

Czas trwania:
1 rok (2 semestry)

Język studiów:
polski

Główne
założenia programu

Logo CEEMAN
 • rozszerzanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • umiejętność bieżącego monitorowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • kompetentne przekazanie zasad stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych z zakresu zarządzania,
 • zdolność ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także podejmowania odpowiednich działań profilaktycznych; metod i organizacji szkoleń w zakresie BHP.
 • nabycie umiejętności te są niezbędne do tego, by po uzyskaniu dyplomu, pełnić obowiązki wynikające z zakresu pracy inspektora BHP.

Perspektywy zawodowe

Program przygotowany jest z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować kierow­nicze stanowiska w przedsiębiorstwach

Jak prognozują analitycy rynku, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych inspektorów BHP w ciągu najbliższych lat będzie systematycznie wzrastać. Wraz z wejściem w życie 1 lipca 2005 roku nowych rozporządzeń ministra pracy w sprawie szkoleń BHP, obowiązki inspektora BHP będzie mógł pełnić jedynie absolwent studiów podyplomowych, licencjackich czy magisterskich lub specjalistycznego technikum. Ponadto przepisy prawne nakładają na zakłady pracy, zatrudniające powyżej 100 pracowników, wymóg zatrudnienia na etacie wysoko wykwalifikowanego specjalisty, odpowiedzialnego tylko i wyłącznie za bezpieczeństwo i higienę pracy. Wobec tego studia podyplomowe to jedyna możliwość szybkiego przekwalifikowania się dla osób, wiążących swoją przyszłość z tym zawodem.

Program studiów spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada  2004 r. (Dz.U. nr 246 , poz. 2468) w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje niezbędne do zatrudnienia w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z par. 1 ust. 3 rozporządzenia, co uprawnia go do pracy na stanowisku inspektora BHP oraz do prowadzenia szkoleń z zakresu BHP.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

 • Jesteś zainteresowany problematyką BHP, prawa pracy i zasad ergonomii
 • Posiadasz wykształcenie wyższe
 • Wypełnisz formularz zgłoszeniowy on-line

Co
zyskasz?

Kończąc nasze studia uzyskasz następujące dyplomy i upoważnienia

Świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych

Dyplom
ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim

Program i struktura studiów

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie: identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami; bieżącego monitorowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzegania przepisów i zasad BHP; eliminacji albo ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia; ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także podejmowania odpowiednich działań profilaktycznych; metod i organizacji szkoleń w zakresie BHP. Umiejętności te są niezbędne do tego, by po uzyskaniu dyplomu, pełnić obowiązki wynikające z zakresu pracy inspektora BHP.

A. Prawo pracy w Polsce i Unii Europejskiej.
B. System ochrony pracy.
C. Państwowe organy nadzoru nad warunkami pracy.
D. Ochrona praw kobiet i młodocianych.

Warunkiem ukończenia jest: 80% obecności na zajęciach, aktywne uczestniczenie w zorganizowanych zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.


Wykładowcy kierunku

Starszy wykładowca Politechniki Krakowskiej, pracownik Zakładu Procesów Podstawowych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Jest audytorem wewnętrznym systemu zarządzania BHP. Posiada certyfikat asystenta systemu zarządzania BHP wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie. Jest jednym ze współautorów podręcznika „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” wydanego przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej w 2006 r. W WSFiZ prowadzi zajęcia z zakresu tematyki: „Analiza zagrożeń występujących w miejscu pracy wraz z oceną ryzyka związanego z poszczególnymi ich rodzajami” i „Zasady oraz metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia”.

mgr Leszek Wrzesiński

mgr Andrzej Krzywdziński

mgr Robert Nowakowski

mgr Maciej Sekunda

mgr inż. Jadwiga Mędelewska

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych.

Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.

Opłaty za studia

Wpisowe Rocznie
(1 rata)
Semestralnie
(2 raty)
Miesięcznie
(10 rat)
250 zł 4500 zł 2750 zł 650 zł

Numer konta: 10 1130 1017 0020 1508 9720 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, kierunek studiów

Promocje

Promocje
 • -20 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu ostatniego roku.

 • -10 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu więcej niż rok.

 • BON EDUKACYJNY

  zapoznaj się z regulaminem otrzymania bonów.

Promocje nie podlegają łączeniu

Dofinansowania

Dofinansowania

Rozpoczęcie studiów podyplomowych nie musi wiązać się z nadszarpnięciem budżetu. Uzyskanie dofinansowania na studia podyplomowe jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka dostępnych programów, z których możecie Państwo skorzystać i ukończyć studia podyplomowe na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych, nawet do 100% bez opłat. Wystarczy tylko wybrać program najlepszy do siebie, złożyć wniosek i rozpocząć studia podyplomowe w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, iż każdy uczestnik indywidualnie kontaktuje się z operatorem danego projektu w celu zapoznania się z zasadami regulaminu. Operatorzy projektu mają własny regulamin i system rozliczeń. Po podpisaniu umowy z operatorem na daną usługę, należy skontaktować się z Kolegium Kształcenia Podyplomowego AEH w Warszawie w celu przekazania niezbędnych dokumentów i informacji.

Projekt "Open"

Inicjatywa współfinansowania jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowana przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. Program „Open” to propozycja nieoprocentowanej pożyczki dla każdego, kto chce się rozwijać. Pożyczkę można przeznaczyć na ukończenie kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych. Co więcej – uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych daje szansę na umorzenie części kwoty!