Przejdź do treści

Kryminalistyka farmaceutyczna

studia-specjalistyczne
Kierunek:
Nauki o zdrowiu

Czas trwania:
1 rok (2 semestry)

Język studiów:
polski

Główne
założenia programu

Logo CEEMAN
 • rozszerzanie i pogłębianie praktycznych umiejętności w zakresie dokonywania kwalifikacji produktów z materiałów dowodowych,
 • przekazanie zasad przygotowanie postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego w sprawach z zakresu fałszowania farmaceutyków, przygotują samodzielnie protokół z badań i oględzin materiałów rzeczowych oraz opinię biegłego,
 • przygotowanie do rozwiązywania problemów z obszaru przestępstw fałszowania czy wprowadzania do obrotu nielegalnych produktów farmaceutycznych.

Perspektywy zawodowe

Program przygotowany jest z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować kierow­nicze stanowiska w przedsiębiorstwach

Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie dokonywania kwalifikacji produktów z materiałów dowodowych, co ma znaczenie w określeniu reżimu prawnego stawianych później sprawcom zarzutów. Poza tym w praktyce poznają przygotowanie postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego w sprawach z zakresu fałszowania farmaceutyków, przygotują samodzielnie protokół z badań i oględzin materiałów rzeczowych oraz opinię biegłego.
Elementy praktyczne zawarte w programie studiów pozwolą na zastosowanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów z obszaru przestępstw fałszowania czy wprowadzania do obrotu nielegalnych produktów farmaceutycznych.
Wykładowcy prowadzący zajęcia są praktykami w zakresie wykrywania i zwalczania przestępstw farmaceutycznych: reprezentantami organów ścigania albo nauczycielami akademickimi powoływanymi do pełnienia funkcji biegłego w zakresie farmacji albo praktykami prawa.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

 • Masz doświadczenie na stanowisku w instytucjach farmaceutycznych
 • Posiadasz wykształcenie wyższe
 • Wypełnisz formularz zgłoszeniowy on-line

Co
zyskasz?

Kończąc nasze studia uzyskasz następujące dyplomy i upoważnienia

Świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych

Dyplom
ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim

Program i struktura studiów

Celem studiów jest rozwinięcie i uporządkowanie wiedzy na temat prawidłowości funkcjonowania rynku farmaceutycznego oraz jego naruszeń w kontekście skutecznej współpracy z biegłym, powoływanym w sprawach o przestępstwa farmaceutyczne.

 1. wstęp – o programie studiów, cel zajęć, organizacja, zaliczenie
 2. Jakość i bezpieczeństwo produktów medycznych (leki, szczepionki, wyroby medyczne i suplementy diety) w UE
 3. Przestępczość farmaceutyczna (poliprzestępczość) – fałszowanie i kradzieże produktów medycznych
 4. Modus operandi sprawców przestępstw farmaceutycznych
 5. Farmacja kryminalistyczna i rola farmaceuty jako biegłego
 6. Wybrane kwestie dotyczące kryminalistyki oraz metodyki kryminalistycznej związane z obszarem przestępczość farmaceutycznej
 7. Podstawy zasad wytwarzania i importu produktów leczniczych, serializacja opakowań, dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych

Warunkiem ukończenia jest: 80% obecności na zajęciach, aktywne uczestniczenie w zorganizowanych zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.


Wykładowcy kierunku

Wykładowcy studiów podyplomowych Kryminalistyka farmaceutyczna aktywnie pracują w instystuacjach medycznych bądź na uczelniach medycznych.

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych.

Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.

Opłaty za studia

Wpisowe Rocznie
(1 rata)
Semestralnie
(2 raty)
Miesięcznie
(10 rat)
250 zł 7200 zł 4100 zł 920 zł

Numer konta: 10 1130 1017 0020 1508 9720 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, kierunek studiów

Promocje

Promocje
 • -20 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu ostatniego roku.

 • -10 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu więcej niż rok.

 • BON EDUKACYJNY

  zapoznaj się z regulaminem otrzymania bonów.

Promocje nie podlegają łączeniu

Dofinansowania

Dofinansowania

Rozpoczęcie studiów podyplomowych nie musi wiązać się z nadszarpnięciem budżetu. Uzyskanie dofinansowania na studia podyplomowe jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka dostępnych programów, z których możecie Państwo skorzystać i ukończyć studia podyplomowe na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych, nawet do 100% bez opłat. Wystarczy tylko wybrać program najlepszy do siebie, złożyć wniosek i rozpocząć studia podyplomowe w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, iż każdy uczestnik indywidualnie kontaktuje się z operatorem danego projektu w celu zapoznania się z zasadami regulaminu. Operatorzy projektu mają własny regulamin i system rozliczeń. Po podpisaniu umowy z operatorem na daną usługę, należy skontaktować się z Kolegium Kształcenia Podyplomowego AEH w Warszawie w celu przekazania niezbędnych dokumentów i informacji.

Projekt "Open"

Inicjatywa współfinansowania jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowana przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. Program „Open” to propozycja nieoprocentowanej pożyczki dla każdego, kto chce się rozwijać. Pożyczkę można przeznaczyć na ukończenie kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych. Co więcej – uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych daje szansę na umorzenie części kwoty!