Przejdź do treści

Ekspert Rynku Pracy

studia-specjalistyczne
Kierunek:
Zarządzanie

Czas trwania:
1 rok (2 semestry)

Język studiów:
polski

Główne
założenia programu

Logo CEEMAN
 • analizowanie zjawisk gospodarczych mających wpływ na sytuację na rynku pracy,
 • znajomość przepisów i umiejętność ich stosowania,
 • wiedza na temat zmian na rynku pracy w kontekście skutecznej realizacji zadań i osiągania wysokich wskaźników ich realizacji,
 • optymalizacja metodyki pracy z pracodawcami i poszukującymi pracy,
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i social media w procesie poszukiwania pracy i pracowników,
 • pogłębianie wiedzy na temat prognozowania na rynku pracy,
 • zarządzanie strategiczne na rynku pracy,
 • psychologiczne aspekty pracy z pracodawcą i pracownikiem,
 • efektywne połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką działania.

Perspektywy zawodowe

Program przygotowany jest z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować kierow­nicze stanowiska w przedsiębiorstwach

Program przygotowany jest z myślą o pracownikach służb zatrudnienia, niepublicznych instytucji rynku, pracownikach działów HR, rekruterach oraz osobach, których praca wymaga znajomości zagadnień związanych z rynkiem pracy.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

 • Masz doświadczenie na stanowisku związany z rynkiem pracy
 • Posiadasz wykształcenie wyższe
 • Wypełnisz formularz zgłoszeniowy on-line

Co
zyskasz?

Kończąc nasze studia uzyskasz następujące dyplomy i upoważnienia

Świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych

Dyplom
ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim

Kluczowym aspektem studiów jest ich wymiar praktyczny oraz podniesienie zagadnień związanych z kształtowaniem się przyszłego rynku pracy. Umiejętność poruszania się w świecie pracy jest dziś priorytetem, który sanowi o sukcesie zawodowym i społecznym.

Program i struktura studiów

Celem kształcenia na poziomie studiów podyplomowych jest rozwijanie i pogłębianie umiejętności niezbędnych w osiągnięciu sukcesu zawodowego. Celem Studiów jest nabycie umiejętności projektowania działań adresowanych do różnych interesariuszy rynku pracy. Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu współczesnego rynku pracy oraz zagadnień związanych z przyszłością pracy.

Celem modułu jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku pracy w wymiarze światowym, europejskim i polskim.  Podczas zajęć słuchacze poznają mechanizmy działania rynku pracy oraz sposoby wykorzystywania w jak najszerszym zakresie dostępnych zasobów pracy. Sposobem na ich zwiększenie, obok aktywizacji osób dotychczas bezrobotnych i zachęcania do powrotu na rynek pracy osób biernych zawodowo, jest nie tylko zatrudnianie cudzoziemców, ale przede wszystkim wspieranie osób pozostających w zatrudnieniu w taki sposób, aby ich umiejętności nie traciły na znaczeniu na zmieniającym się rynku pracy. Celem modułu jest wyposażenie słuchaczy w podstawy teoretyczne i pojęciowe wiedzy o służbach zatrudnienia w Polsce i w Europie, jej profesjonalizacji oraz wielowymiarowości.

Warunkiem ukończenia jest: 80% obecności na zajęciach, aktywne uczestniczenie w zorganizowanych zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.


Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych.

Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.

Opłaty za studia

Wpisowe Rocznie
(1 rata)
Semestralnie
(2 raty)
Miesięcznie
(10 rat)
250 zł 4500 zł 2750 zł 650 zł

Numer konta: 10 1130 1017 0020 1508 9720 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, kierunek studiów

Promocje

Promocje
 • -20 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu ostatniego roku.

 • -10 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu więcej niż rok.

 • BON EDUKACYJNY

  zapoznaj się z regulaminem otrzymania bonów.

Promocje nie podlegają łączeniu

Dofinansowania

Dofinansowania

Rozpoczęcie studiów podyplomowych nie musi wiązać się z nadszarpnięciem budżetu. Uzyskanie dofinansowania na studia podyplomowe jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka dostępnych programów, z których możecie Państwo skorzystać i ukończyć studia podyplomowe na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych, nawet do 100% bez opłat. Wystarczy tylko wybrać program najlepszy do siebie, złożyć wniosek i rozpocząć studia podyplomowe w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, iż każdy uczestnik indywidualnie kontaktuje się z operatorem danego projektu w celu zapoznania się z zasadami regulaminu. Operatorzy projektu mają własny regulamin i system rozliczeń. Po podpisaniu umowy z operatorem na daną usługę, należy skontaktować się z Kolegium Kształcenia Podyplomowego AEH w Warszawie w celu przekazania niezbędnych dokumentów i informacji.

Projekt "Open"

Inicjatywa współfinansowania jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowana przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. Program „Open” to propozycja nieoprocentowanej pożyczki dla każdego, kto chce się rozwijać. Pożyczkę można przeznaczyć na ukończenie kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych. Co więcej – uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych daje szansę na umorzenie części kwoty!