Przejdź do treści

Content Marketing, Social Media i PR Wewnętrzny

studia-specjalistyczne
Kierunek:
Zarządzanie

Czas trwania:
1 rok (2 semestry)

Język studiów:
polski

Główne
założenia programu

Logo CEEMAN
 • rozszerzanie i pogłębianie wiedzy na temat content marketingu,
 • przekazanie zasad stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych z zakresu marketingu,
 • przygotowanie do analizy organizacji,
 • ukształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich: współdziałania z otoczeniem, rozwiązywania konfliktów, komunikowania się, prowadzenia negocjacji, inicjowania zmian, wrażliwej reakcji na problemy społeczne.

Perspektywy zawodowe

Program przygotowany jest z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować kierow­nicze stanowiska w przedsiębiorstwach

Rozwój Internetu i e-usług jest teraz bardzo powszechny. Gospodarka przekształca się na naszych oczach. W pamięci zostają nam zawody i funkcjonowanie w środowisku poza internetowym, jednak przyszłość to zintegrowane środowisko komunikacji elektronicznej.

Ostatnie wydarzenia jak stany epidemiologiczne i masowe przejście gospodarki do pracy zdalnej z wykorzystaniem e-usług pokazują nam jak istotna jest wiedza i sprawne poruszanie się w świecie wirtualnym.

Studia Content Marketing, Social Media i PR Wewnętrzny adresowane są do osób, które realizują się zawodowo w ww. obszarze i pragną podnieść swoje kwalifikacje oraz do osób, które zamierzają rozpocząć swoją karierę.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

 • Realizujesz się zawodowo w obszarze marketingu i pragniesz podnieść swoje kwalifikacje lub zamierzasz rozpocząć swoją karierę.
 • Posiadasz wykształcenie wyższe
 • Złożysz CV i wypełnisz formularz zgłoszeniowy on-line

Co
zyskasz?

Kończąc nasze studia uzyskasz następujące dyplomy i upoważnienia

Świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych

Zaświadczenie
ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim

Program i struktura studiów

Celem kształcenia na studiach Content Marketing, Social Media i PR Wewnętrzny jest rozwijanie i pogłębianie umiejętności nie­zbędnych w osiągnięciu sukcesu zawodowego.

Do głównych założeń programu Content Marketing, Social Media i PR Wewnętrzny należą:

 • rozszerzanie i pogłębianie wiedzy menedżerskiej w oparciu o nowoczesne technologie,
 • pozyskanie i utrwalenie wiedzy z zakresu rozwoju e-biznesu,
 • utrwalenie umiejętności w obszarze social selling i social media,
 • zapoznanie się z zagadnieniami wpływu Internetu na działanie wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji.

Świat XXI w. to świat otwarty. Postęp w dystrybucji informacji i narzędziach komunikacyjnych jest wyjątkowo wysoki. Komunikacja zewnętrzna jest codziennością, na którą organizacje muszę zwracać uwagę w pierwszym rzędzie. Uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami komunikacji zewnętrznej w różnych jej aspektach. Zajęcia praktyczne w oparciu o case studies.

Warunkiem ukończenia jest: 80% obecności na zajęciach, aktywne uczestniczenie w zorganizowanych zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.


Wykładowcy kierunku

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Dziekan programów eksperckich (BBA, MSc, MBA) i associate profesor (adiunkt) w Paris School of Business (Francja). Ekspert w dziedzinie studiów futures, foresightu strategicznego i planowania scenariuszowego. Certyfikowany Praktyk Foresightu (IFTF), członek Association of Professional Futurists i International Institute of Forecasters. Prowadzi zajęcia z zakresu Megatrendów i Rozumienia Przyszłość oraz kursy mające na celu pogłębienie i zbadanie długoterminowego wpływu na branże i społeczeństwo.

mgr Rita Schultz

mgr Mateusz Panek

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych.

Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.

Opłaty za studia

Wpisowe Rocznie
(1 rata)
Semestralnie
(2 raty)
Miesięcznie
(10 rat)
250 zł 7500 zł 4250 zł 950 zł

Numer konta: 10 1130 1017 0020 1508 9720 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, kierunek studiów

Promocje

Promocje
 • -20 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu ostatniego roku.

 • -10 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu więcej niż rok.

 • BON EDUKACYJNY

  zapoznaj się z regulaminem otrzymania bonów.

Promocje nie podlegają łączeniu

Dofinansowania

Dofinansowania

Rozpoczęcie studiów podyplomowych nie musi wiązać się z nadszarpnięciem budżetu. Uzyskanie dofinansowania na studia podyplomowe jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka dostępnych programów, z których możecie Państwo skorzystać i ukończyć studia podyplomowe na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych, nawet do 100% bez opłat. Wystarczy tylko wybrać program najlepszy do siebie, złożyć wniosek i rozpocząć studia podyplomowe w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, iż każdy uczestnik indywidualnie kontaktuje się z operatorem danego projektu w celu zapoznania się z zasadami regulaminu. Operatorzy projektu mają własny regulamin i system rozliczeń. Po podpisaniu umowy z operatorem na daną usługę, należy skontaktować się z Kolegium Kształcenia Podyplomowego AEH w Warszawie w celu przekazania niezbędnych dokumentów i informacji.

Projekt "Open"

Inicjatywa współfinansowania jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowana przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. Program „Open” to propozycja nieoprocentowanej pożyczki dla każdego, kto chce się rozwijać. Pożyczkę można przeznaczyć na ukończenie kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych. Co więcej – uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych daje szansę na umorzenie części kwoty!