Przejdź do treści

Obsługa celna przedsiębiorstw

studia-specjalistyczne
Kierunek:
Zarządzanie

Czas trwania:
1 rok (2 semestry)

Język studiów:
polski

Główne
założenia programu

Logo CEEMAN
 • rozszerzanie i pogłębianie wiedzy w zakresie polityki celnej UE oraz umów celnych w obsłudze celnej, unijnego prawa celnego w obsłudze przedsiębiorstw, unijnego prawa celnego w obsłudze przedsiębiorstw,
 • przygotowanie do wypełniania zgłoszeń celnych, uproszczeń i ułatwień celnych, postępowań celnych,
 • przekazanie zasad stosowania narzędzi z zakresu procedur celnych przywozowych i wywozowych, sankcji karnych i postępowań karnoskarbowych, podatków w obsłudze celnej towarów.

Perspektywy zawodowe

Program przygotowany jest z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować kierow­nicze stanowiska w przedsiębiorstwach

Studia podyplomowe obsługa celna przedsiębiorstw przygotowują nie tylko do pracy w zawodzie agenta celnego, lecz również prezentują i poszerzają wiedzę dotyczącą prawnych aspektów obsługi celnej przedsiębiorstw w międzynarodowym obrocie towarowym Program studiów został opracowany przez wybitnych praktyków i teoretyków z zakresu regulacji prawa celnego z myślą o osobach trudniących się obsługą celną przedsiębiorców.

W Polsce w 2014 r. zlikwidowano egzamin państwowy w dostępie do zawodu agenta celnego Podstawa prawna : § 4 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wpisu na listę agentów celnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1702).

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

 • Masz doświadczenie bądź planujesz wykonywać pracę w placówce celnej lub jesteś radcą prawnym
 • Posiadasz wykształcenie wyższe
 • Złożysz CV i wypełnisz formularz zgłoszeniowy on-line

Co
zyskasz?

Kończąc nasze studia uzyskasz następujące dyplomy i upoważnienia

Świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych

Dyplom
ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim

Program i struktura studiów

Celem kształcenia na poziomie podyplomowym w zakresie obsługi celnej przedsiębiorstw jest zdobycie, rozwijanie i pogłębianie umiejętności nie­zbędnych w osiągnięciu sukcesu zawodowego w zakresie obsługi celnej podmiotów zaangażowanych w międzynarodowy obrót towarowy.

 1. Polityka celna międzynarodowa a polityka UE
 2. Środki antysusydyjne i postępowanie antysubsydyjne w prawie WTO i UE
 3. Środki antydumpingowe i postępowanie antydumpingowe w prawie WTO i UE
 4. Konwencje celne (m.in. Konwencję z Kyoto w sprawie uproszczeń i harmonizacji postępowania celnego, międzynarodowa konwencja w sprawie harmonizacji kontroli towarów na granicach, Międzynarodowa Konwencja w sprawie Zharmonizowanego Systemu Kodowania i Opisu Towarów, Porozumienie w sprawie stosowania Artykuł VII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu, Konwencja o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD) i inne)

4. Unijne prawo celne w obsłudze przedsiębiorstw

6. Wypełnianie zgłoszeń celnych

9. Sankcje karne i postępowanie karnoskarbowe

10. Podatki w obsłudze celnej towarów. Podatki w procedurach celnych VAT w imporcie. Akcyza.

Warunkiem ukończenia jest: 80% obecności na zajęciach, aktywne uczestniczenie w zorganizowanych zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.


Wykładowcy kierunku

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Zakład Prawa Podatkowego i Celnego, Katedra, Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH), doktor habilitowana, agent celny, biegły sądowy, konsultant Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji (PICLIS), były członek Rady Konsultacyjnej Służby Celnej przy Ministrze Finansów; autorka licznych prac z zakresu międzynarodowego i unijnego prawa celnego oraz polityki celnej.

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych.

Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.

Opłaty za studia

Wpisowe Rocznie
(1 rata)
Semestralnie
(2 raty)
Miesięcznie
(10 rat)
250 zł 9500 zł 5250 zł 1150 zł

Numer konta: 10 1130 1017 0020 1508 9720 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, kierunek studiów

Promocje

Promocje
 • -20 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu ostatniego roku.

 • -10 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu więcej niż rok.

 • BON EDUKACYJNY

  zapoznaj się z regulaminem otrzymania bonów.

Promocje nie podlegają łączeniu

Dofinansowania

Dofinansowania

Rozpoczęcie studiów podyplomowych nie musi wiązać się z nadszarpnięciem budżetu. Uzyskanie dofinansowania na studia podyplomowe jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka dostępnych programów, z których możecie Państwo skorzystać i ukończyć studia podyplomowe na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych, nawet do 100% bez opłat. Wystarczy tylko wybrać program najlepszy do siebie, złożyć wniosek i rozpocząć studia podyplomowe w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, iż każdy uczestnik indywidualnie kontaktuje się z operatorem danego projektu w celu zapoznania się z zasadami regulaminu. Operatorzy projektu mają własny regulamin i system rozliczeń. Po podpisaniu umowy z operatorem na daną usługę, należy skontaktować się z Kolegium Kształcenia Podyplomowego AEH w Warszawie w celu przekazania niezbędnych dokumentów i informacji.

Projekt "Open"

Inicjatywa współfinansowania jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowana przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. Program „Open” to propozycja nieoprocentowanej pożyczki dla każdego, kto chce się rozwijać. Pożyczkę można przeznaczyć na ukończenie kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych. Co więcej – uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych daje szansę na umorzenie części kwoty!