Bezpieczeństwo, Higiena Pracy i Ergonomia - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Bezpieczeństwo, Higiena Pracy i Ergonomia

Ukończenie studiów uprawnia do pracy na stanowisku starszego inspektora BHP oraz do prowadzenia szkoleń z zakresu BHP. Posiadanie uprawnień starszego inspektora BHP gwarantuje zatrudnienie we wszystkich większych zakładach pracy w działach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapraszamy na edycję zimową! Rekrutacja w toku ...

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Charakterystyka

Studia uprawniają do pracy na stanowisku inspektora BHP oraz do prowadzenia szkoleń z zakresu BHP

Podyplomowe studia BHP są skierowane do osób już pracujących lub chcących w najbliższej przyszłości podjąć zatrudnienie na stanowisku starszego inspektora BHP, osób pragnących uzyskać specjalistyczne, przyszłościowe kwalifikacje zawodowe, oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką BHP, prawa pracy i zasad ergonomii.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie: identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;bieżącego monitorowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzegania przepisów i zasad BHP; eliminacji albo ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia; ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także podejmowania odpowiednich działań profilaktycznych; metod i organizacji szkoleń w zakresie BHP. Umiejętności te są niezbędne do tego, by po uzyskaniu dyplomu, pełnić obowiązki wynikające z zakresu pracy inspektora BHP.

Jak prognozują analitycy rynku, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych inspektorów BHP w ciągu najbliższych lat będzie systematycznie wzrastać. Wraz z wejściem w życie 1 lipca 2005 roku nowych rozporządzeń ministra pracy w sprawie szkoleń BHP, obowiązki inspektora BHP będzie mógł pełnić jedynie absolwent studiów podyplomowych, licencjackich czy magisterskich lub specjalistycznego technikum. Ponadto przepisy prawne nakładają na zakłady pracy, zatrudniające powyżej 100 pracowników, wymóg zatrudnienia na etacie wysoko wykwalifikowanego specjalisty, odpowiedzialnego tylko i wyłącznie za bezpieczeństwo i higienę pracy. Wobec tego studia podyplomowe to jedyna możliwość szybkiego przekwalifikowania się dla osób, wiążących swoją przyszłość z tym zawodem.

Program studiów spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopda  2004 r. (Dz.U. nr 246 , poz. 2468) w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje niezbędne do zatrudnienia w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z par. 1 ust. 3 rozporządzenia, co uprawnia go do pracy na stanowisku inspektora BHP oraz do prowadzenia szkoleń z z akresu BHP.