Bezpieczeństwo, Higiena Pracy i Ergonomia - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Bezpieczeństwo, Higiena Pracy i Ergonomia

Ukończenie studiów uprawnia do pracy na stanowisku starszego inspektora BHP oraz do prowadzenia szkoleń z zakresu BHP. Posiadanie uprawnień starszego inspektora BHP gwarantuje zatrudnienie we wszystkich większych zakładach pracy w działach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapraszamy na edycje zimową! Rekrutacja trwa do 15 września 2021 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Kontakt

Kolegium Kształcenia Podyplomowego

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa
VI piętro, pokój nr 607

NIP 525-22-08-719
REGON 017280390

 

 

AEHKKP

 

Dyrektor
Kolegium Kształcenia Podyplomowego
prof. nadzw. dr hab. Janusz Czapiński

Zastępca Dyrektora
Kolegium Kształcenia Podyplomowego
mgr Sławomir Jagieła, MBA
e-mail: s.jagiela@vizja.pl

Kierownik
Kolegium Kształcenia Podyplomowego
mgr Dominika Brodacka-Sak

Pracownik obsługi
Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Ramona Vu

Tel. 22 536 54 18
e-mail: podyplomowe@vizja.pl

Numer konta:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
nr rach. 10 1130 1017 0020 1508 9720 0001

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek: 8:00-16:00
soboty i niedziele: 10:00-15:00 (weekendy zjazdowe)