Ekspert Rynku Pracy - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Ekspert Rynku Pracy

Studia Ekspert Rynku Pracy mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu współczesnego rynku pracy oraz zagadnień związanych z przyszłością pracy.

Zapraszamy na edycję zimową! Rekrutacja w toku ...

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Charakterystyka

Program przygotowany jest z myślą o pracownikach służb zatrudnienia, niepublicznych instytucji rynku, pracownikach działów HR, rekruterach oraz osobach, których praca wymaga znajomości zagadnień związanych z rynkiem pracy. Celem kształcenia na poziomie studiów podyplomowych jest rozwijanie i pogłębianie umiejętności niezbędnych w osiągnięciu sukcesu zawodowego. Celem Studiów jest nabycie umiejętności projektowania działań adresowanych do różnych interesariuszy rynku pracy. Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu współczesnego rynku pracy oraz zagadnień związanych z przyszłością pracy.

 

Do głównych założeń programu studiów podyplomowych należą:

  •   analizowanie zjawisk gospodarczych mających wpływ na sytuację na rynku pracy,
  •   znajomość przepisów i umiejętność ich stosowania,
  •   wiedza na temat zmian na rynku pracy w kontekście skutecznej realizacji zadań i osiągania wysokich wskaźników ich realizacji,
  •   optymalizacja metodyki pracy z pracodawcami i poszukującymi pracy,
  •   wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i social media w procesie poszukiwania pracy i pracowników,
  •   wiedza na temat prognozowania na rynku pracy,
  •   zarządzanie strategiczne na rynku pracy,
  •   psychologiczne aspekty pracy z pracodawcą i pracownikiem,
  •   efektywne połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką działania.

 

Kluczowym aspektem Studiów jest ich wymiar praktyczny oraz podniesienie zagadnień związanych z kształtowaniem się przyszłego rynku pracy. Umiejętność poruszania się w świecie pracy jest dziś priorytetem, który sanowi o sukcesie zawodowym i społecznym.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich i praktyków, którzy dzielą się swoim bogatym doświadczeniem w obszarze kreowania polityki rynku pracy w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym, poruszania się po rynku pracy, procesów gospodarczych, prawa pracy itp.  Nasi Wykładowcy posiadają bardzo szerokie doświadczenie na poziomie eksperckim.

 

Uczestnicy studiów zdobywają wiedzę ekspercką z zakresu rynku pracy i praktyczne umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce.