Executive Master of Business Administration (EMBA) Koder Medyczny - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Executive Master of Business Administration (EMBA) Koder Medyczny

Program przygotowany jest z myślą o osobach zajmujących obecnie lub zamierzających w przyszłości pełnić funkcje kodera medycznego w podmiotach ochrony zdrowia.

Zapraszamy na edycję zimową! Rekrutacja w toku ...

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 24.12.2021r. - 09.01.2022r. Kolegium Kształcenia Podyplomowego jest nieczynne.

Charakterystyka

Executive Master of Business Administration (EMBA) Koder Medyczny

Program przygotowany jest z myślą o osobach zajmujących obecnie lub zamierzających w przyszłości pełnić funkcje kodera medycznego w podmiotach ochrony zdrowia.

Celem kształcenia na poziomie Executive Master of Business Administration EMBA jest rozwijanie i pogłębianie umiejętności nie­zbędnych w osiągnięciu sukcesu zawodowego. Studia Executive Master of Business Administration EMBA przygotowują do pracy menedżerskiej wyższego szczebla.

Do głównych założeń programu Executive Master of Business Administration (EMBA) Koder Medyczny należą:

 • Marketing w placówce medycznej
 • Ekonomika w ochronie zdrowia
 • Podstawy prawne prowadzenia działalności leczniczej. Podstawowe regulacje dot. zawodów medycznych i pomocniczych w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie finansami w placówce medycznej
 • Zarządzanie placówką medyczną
 • Klasyfikacje medyczne i poprawne kodowanie informacji statystyczno-medycznej
 • Wycena czynności medycznych
 • Systemy i aplikacje informatyczne w placówce medycznej. Rekord medyczny
 • Gospodarka lekami w placówce medycznej. Rozliczanie świadczeń lekowych
 • Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
 • Rozliczanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w szpitalach
 • Compliance i zarządzanie ryzykiem
 • Rozliczanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w poradniach
 • Dokumentacja medyczna, w tym EDM, w placówce medycznej
 • Kontraktowanie świadczeń medycznych

 

W ofercie znajduje się pozyskanie niezbędnej wiedzy w obszarze kodowania, rozliczania, rozliczania świadczeń medycznych w ochronie zdrowia zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Umożliwiamy wypracowanie umiejętności wymaganych w pracy Kodera medycznego, lub innej osoby zajmującej się kodowaniem świadczeń finansowanych przez NFZ.

Program dostosowany jest do aktualnych potrzeb kwawlifikacyjnych w obszarze informatyzacji w ochronie zdrowia.

Studia Master of Business Administration (MBA) uprawnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020, poz. 735).

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie wykształcenia wyższego.

Studia kończą się egzaminem w formie testu.

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych. Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.