Executive Master of Business Administration EMBA (online) - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Executive Master of Business Administration EMBA (online)

Program studiów przygotowany jest z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować kluczowe stanowiska w przedsiębiorstwach oraz administracji publicznej.

Zapraszamy na edycję zimową! Rekrutacja w toku ...

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Charakterystyka

Executive Master of Business Administration EMBA (online)

 

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników oraz dostosowując się do warunków zewnętrznych związanych z ograniczeniami w nauczaniu metodami tradycyjnymi, podjęła decyzję o rozpoczęciu realizacji nauki na kierunku EMBA w trybie on line.

 

Świat w ostatnim czasie przekształcił się. Jesteśmy na etapie dostosowywania się jako społeczeństwo i gospodarka do zmieniających się warunków funkcjonowania. Umiejętności związane z komunikacją, korzystaniem z narzędzi zdalnej pracy, realizacją zadań menedżerskich na odległość zyskują gwałtownie na wadze.

Studia EMBA na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie on line mają za zadanie odpowiedzieć na zmieniające się warunki i przygotować kadrę menedżerską do nowych wyzwań.

 

Studia Executive Master of Business Administration EMBA są powszechnie uważane za najwyższą formę wykształcenia menedżerów. Program przygotowany jest z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować kluczowe stanowiska w przedsiębiorstwach oraz administracji publicznej.

Celem kształcenia na poziomie Executive Master of Business Administration EMBA jest rozwijanie i pogłębianie umiejętności nie­zbędnych w osiągnięciu sukcesu zawodowego. Studia Executive Master of Business Administration EMBA przygotowują do pracy menedżerskiej wyższego szczebla.

 

Kluczowym aspektem Studiów jest ich wymiar praktyczny oraz podniesienie zagadnień związanych z komunikacją do poziomu eksperckiego EMBA.

Komunikacja, w globalnym świecie globalnych zmian, jest kluczową kompetencją stanowiącą o sukcesie zawodowym i społecznym.

 

Do głównych założeń programu Executive Master of Business Administration EMBA należą:

  • rozszerzanie i pogłębianie wiedzy menedżerskiej, 

  • przekazanie zasad stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych z zakresu zarządzania, 

  • przygotowanie do analizy organizacji, 

  • ukształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich: współdziałania z otoczeniem, rozwiązywania konfliktów, komunikowania się, prowadzenia negocjacji, inicjowania zmian w dobie zmieniającej się gospodarki.

 

Zajęcia prowadzone są przez praktyków, którzy dzielą się swoim bogatym doświadczeniem zarówno w obszarach zarządzania, ekonomii, marketingu, public relations, zarządzania ryzykiem, współpracą z instytucjami publicznymi. Nasi Wykładowcy posiadają bardzo szerokie doświadczenie na poziomie eksperckim.

 

Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę na poziomie eksperckim i utrwalą umiejętności przydatne w pracy zawodowej dla kadry kierowniczej wyższego szczebla. Zapoznają się również z wieloma przykładami procesów zachodzących w organizacjach i ich otoczeniu.

 

Studia Master of Business Administration (MBA) uprawnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020, poz. 735).

 

Studia kończą się egzaminem zamkniętym (online).