Executive Master of Business Administration EMBA (online) - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Executive Master of Business Administration EMBA (online)

Program studiów przygotowany jest z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować kluczowe stanowiska w przedsiębiorstwach oraz administracji publicznej.

Zapraszamy na edycje zimową! Rekrutacja trwa do 30 września 2021 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 24.12.2021r. - 09.01.2022r. Kolegium Kształcenia Podyplomowego jest nieczynne.

Charakterystyka

Executive Master of Business Administration EMBA (online)

 

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników oraz dostosowując się do warunków zewnętrznych związanych z ograniczeniami w nauczaniu metodami tradycyjnymi, podjęła decyzję o rozpoczęciu realizacji nauki na kierunku EMBA w trybie on line.

 

Świat w ostatnim czasie przekształcił się. Jesteśmy na etapie dostosowywania się jako społeczeństwo i gospodarka do zmieniających się warunków funkcjonowania. Umiejętności związane z komunikacją, korzystaniem z narzędzi zdalnej pracy, realizacją zadań menedżerskich na odległość zyskują gwałtownie na wadze.

Studia EMBA na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie on line mają za zadanie odpowiedzieć na zmieniające się warunki i przygotować kadrę menedżerską do nowych wyzwań.

 

Studia Executive Master of Business Administration EMBA są powszechnie uważane za najwyższą formę wykształcenia menedżerów. Program przygotowany jest z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować kluczowe stanowiska w przedsiębiorstwach oraz administracji publicznej.

Celem kształcenia na poziomie Executive Master of Business Administration EMBA jest rozwijanie i pogłębianie umiejętności nie­zbędnych w osiągnięciu sukcesu zawodowego. Studia Executive Master of Business Administration EMBA przygotowują do pracy menedżerskiej wyższego szczebla.

 

Kluczowym aspektem Studiów jest ich wymiar praktyczny oraz podniesienie zagadnień związanych z komunikacją do poziomu eksperckiego EMBA.

Komunikacja, w globalnym świecie globalnych zmian, jest kluczową kompetencją stanowiącą o sukcesie zawodowym i społecznym.

 

Do głównych założeń programu Executive Master of Business Administration EMBA należą:

  • rozszerzanie i pogłębianie wiedzy menedżerskiej, 

  • przekazanie zasad stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych z zakresu zarządzania, 

  • przygotowanie do analizy organizacji, 

  • ukształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich: współdziałania z otoczeniem, rozwiązywania konfliktów, komunikowania się, prowadzenia negocjacji, inicjowania zmian w dobie zmieniającej się gospodarki.

 

Zajęcia prowadzone są przez praktyków, którzy dzielą się swoim bogatym doświadczeniem zarówno w obszarach zarządzania, ekonomii, marketingu, public relations, zarządzania ryzykiem, współpracą z instytucjami publicznymi. Nasi Wykładowcy posiadają bardzo szerokie doświadczenie na poziomie eksperckim.

 

Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę na poziomie eksperckim i utrwalą umiejętności przydatne w pracy zawodowej dla kadry kierowniczej wyższego szczebla. Zapoznają się również z wieloma przykładami procesów zachodzących w organizacjach i ich otoczeniu.

 

Studia Master of Business Administration (MBA) uprawnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020, poz. 735).

 

Studia kończą się egzaminem ustnym (online).