Executive Master of Business Administration (EMBA) Zarządzanie projektami informatycznymi - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Executive Master of Business Administration (EMBA) Zarządzanie projektami informatycznymi

Program przygotowany jest z myślą o osobach, które chcą zarządzać projektami, bądź zespołami informatycznymi. 

Zapraszamy na edycję zimową! Rekrutacja w toku ...

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Charakterystyka

 EMBA Zarządzanie projektami informatycznymi

 

Celem studiów jest holistyczne poszerzenie kompetencji z zakresu zarządzania projektami, w kontekście projektów IT. Program studiów został ułożony w taki sposób, aby uczestnicy mieli szansę poznać najczęściej wykorzystywane podejścia i metody pracy (m.in. AgilePM, Scrum, SAFe) oraz podeprzeć zdobytą wiedzę, rozpoznawalnym międzynarodowym certyfikatem. W programie studiów został uwzględniony również aspekt narzędzi wspierających analizę biznesową. Dzięki temu po zakończeniu studiów ich uczestnikom będzie zdecydowanie prościej ustalać cele projektu na podstawie rzeczywistych potrzeb, możliwości wynikających z otoczenia oraz możliwość organizacyjnych. Kompetencje menadżera to również miękki aspekt zarządzania, co również znalazło swoje odzwierciedlenie w programie studiów.

 

Studia EMBA Zarządzanie projektami informatycznymi są skierowane głównie do kadry menadżerskiej, która chce rozwijać swoje kompetencje w zakresie zarządzania i organizacji projektów IT. Osoby chcące awansować z ról specjalistycznych: testera czy dewelopera, do ról biznesowych - również też będą mogły zdobyć wiele pożytecznych praktyk oraz narzędzi.

- poznanie ogólnoświatowych podejść do zarządzania projektami (AgilePM, SAFe),

- poznanie zasad pracy zespołów deweloperskich realizujących projekty (SCRUM),

- zapoznanie się z zakresem zadań, obowiązków i kompetencji, jakie musi posiadać właściciel biznesowy (Product Owner),

- możliwość zdobycia dyplomu studiów renomowanej uczelni,

- możliwość zdobycia dodatkowych międzynarodowych certyfikatów (AgilePM, SAFe, Product Owner),

- poznanie praktycznych narzędzi wspierających organizację i zarządzanie projektami,

- doskonalenie kompetencji zarzadzania zespołem,

- doskonalenie kompetencji organizacji pracy projektowej.

Zajęcia prowadzone są przez praktyków, którzy dzielą się swoim bogatym doświadczeniem zarówno w obszarach compliance, zarządzania, ekonomii, marketingu, public relations, zarządzania ryzykiem, współpracą z instytucjami publicznymi. Nasi Wykładowcy posiadają bardzo szerokie doświadczenie na poziomie eksperckim. 

Uczestnicy studiów zdobywają wiedzę ekspercką i utrwalą umiejętności przydatne w pracy zawodowej dla kadry kierowniczej wyższego szczebla. Zapoznają się również z wieloma przykładami działań zachodzących w projektach informatycznych.

Studia Master of Business Administration (MBA) uprawnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020, poz. 735).

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie wykształcenia wyższego, oraz min. dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

Studia kończą się egzaminem w formie testu.