Logistyka - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Logistyka

Studia umożliwiają zdobycie rozległej wiedzy specjalistycznej z zakresu zastosowania logistyki oraz jej narzędzi w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Zapraszamy na edycję zimową! Rekrutacja w toku ...

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Charakterystyka

W praktyce zarządzania przedsiębiorstwami w krajach wysoko rozwiniętych, a także w Polsce koncepcja logistyki jest wykorzystywana na coraz częściej i na większą skalę. Ich celem jest obniżanie kosztów i jednoczesny wzrost efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw, a przez to sprostanie rosnącej konkurencji. Rośnie ranga i znaczenie logistyki nie tylko na poziomie zarządzania operacyjnego ale również strategicznego. Wyzwaniem dla gospodarki XXI wieku jest funkcjonowanie przedsiębiorstw w ramach łańcuchów dostaw i sieci gospodarczych, w których procesy logistyczne odgrywają rolę integrującą.

Studia skierowane są do:

  • menedżerów wyższego i średniego szczebla, analityków i strategów logistyki i łańcuchów dostaw,
  • dyrektorów, kierowników i specjalistów ds. logistyki w przedsiębiorstwach,
  • kierowników, planistów i specjalistów poszczególnych odcinków zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie zarządzających logistyką zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz transportem, zapasami i magazynowaniem,
  • osób zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu logistyki, łańcuchów dostaw i sieci gospodarczych oraz zarządzania logistycznego na poziomie operacyjnym taktycznym i strategicznym. Kształtowanie umiejętności identyfikowania i charakteryzowania systemów i procesów logistycznych, podejmowania decyzji logistycznych, stosowania nowoczesnych narzędzi zarządzania logistycznego oraz uwzględniania związków pomiędzy zarządzaniem logistycznym a zasadniczymi funkcjami logistycznymi w przedsiębiorstwie.