Obsługa celna przedsiębiorstw - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Obsługa celna przedsiębiorstw

Celem kształcenia na poziomie podyplomowym w zakresie obsługi celnej przedsiębiorstw jest zdobycie, rozwijanie i pogłębianie umiejętności nie­zbędnych w osiągnięciu sukcesu zawodowego w zakresie obsługi celnej podmiotów zaangażowanych w międzynarodowy obrót towarowy.

Zapraszamy na edycję zimową! Rekrutacja w toku ...

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 24.12.2021r. - 09.01.2022r. Kolegium Kształcenia Podyplomowego jest nieczynne.

Charakterystyka

 

Studia Podyplomowe: „Obsługa celna przedsiębiorstw”

 

Program przygotowany jest z myślą o osobach wykonujących lub zamierzających w przyszłości wykonywać zawód agenta celnego, a także o doradcach podatkowych, radcach prawnych, adwokatach obsługujących przedsiębiorców w sprawach celnych oraz przedsiębiorcach zaangażowanych w działalność eksportowo-importową.

Celem kształcenia na poziomie podyplomowym w zakresie obsługi celnej przedsiębiorstw jest zdobycie, rozwijanie i pogłębianie umiejętności nie­zbędnych w osiągnięciu sukcesu zawodowego w zakresie obsługi celnej podmiotów zaangażowanych w międzynarodowy obrót towarowy.

Studia Podyplomowe Obsługa celna przedsiębiorstw przygotowują nie tylko do pracy w zawodzie agenta celnego, lecz również prezentują i poszerzają wiedzę dotyczącą prawnych aspektów obsługi celnej przedsiębiorstw w międzynarodowym obrocie towarowym Program studiów został opracowany przez wybitnych praktyków i teoretyków z zakresu regulacji prawa celnego z myślą o osobach trudniących się obsługą celną przedsiębiorców.

W trakcie Studiów Podyplomowych Obsługa celna przedsiębiorstw uczestnicy nabędą wiedzę teoretyczna i praktyczną z zakresu:

  • Polityki celnej UE oraz umów celnych w obsłudze celnej

  • Unijnego prawa celnego w obsłudze przedsiębiorstw

  • Procedur celnych przywozowych i wywozowych

  • Unijnego prawa celnego w obsłudze przedsiębiorstw

  • Elementów kalkulacyjnych na podstawie których wylicza się należności celne

  • Wypełniania zgłoszeń celnych

  • Uproszczeń i ułatwień celnych

  • Postępowań celnych

  • Sankcji karnych i postępowań karnoskarbowych

  • Podatków w obsłudze celnej towarów

W ofercie znajduje się pozyskanie niezbędnej wiedzy w obszarze obsługi celnej przedsiębiorstw.

Umożliwiamy wypracowanie umiejętności wymaganych w pracy agenta celnego, lub innej osoby zajmującej się obsługą celną przedsiębiorców.

Program dostosowany jest nie tylko do aktualnych potrzeb kwalifikacyjnych do wykonywania zawodu agenta celnego, ale również i znajomości statusu celnego (praw, obowiązków i odpowiedzialności) podmiotów zaangażowanych w międzynarodowy obrót towarowy.

W Polsce w 2014 r. zlikwidowano egzamin państwowy w dostępie do zawodu agenta celnego Podstawa prawna : § 4 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wpisu na listę agentów celnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1702).

Wiedza zdobyta w trakcie Studiów Podyplomowych Obsługa celna przedsiębiorstw pozwoli słuchaczom zdobyć nie tylko wiedzę, kwalifikację i umiejętności teoretyczno - praktyczne niezbędne w wykonywaniu zawodu agenta celnego ale również i niezbędną wiedzę w zakresie obsługi celnej przedsiębiorstw dla wszystkich innych osób zaangażowanych w obsługę celną przedsiębiorstw.

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie wykształcenia wyższego.

Studia kończą się egzaminem w formie testu.

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych. Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.