Pełnomocnik Zarządzania Jakością - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Pełnomocnik Zarządzania Jakością

Studia mają na celu zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na kierowanie i zarządzanie znormalizowanym systemem zarządzania jakością

Zapraszamy na edycję zimową! Rekrutacja w toku ...

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Charakterystyka

Studia mają na celu zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na kierowanie i zarządzanie znormalizowanym systemem zarządzania jakością funkcjonującym lub tworzonym w przedsiębiorstwie (produkcyjnym, usługowym, handlowym). Studia skierowane są do osób, które biorą udział w zarządzaniu jakością lub zamierzają zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Program nauczania obejmuje teoretyczno – praktyczne zagadnienia dotyczące: projektowania, wdrażania, utrzymywania, oceny i doskonalenia systemu zarządzania jakością.

W trakcie studiów istnieje możliwość nabycia kompetencji, których potwierdzeniem będą (po zdaniu dodatkowych egzaminów) certyfikaty PCBiC i nadanie tytułów: „Asystenta systemu zarządzania jakością” i „Pełnomocnika systemu zarządzania jakością”. Certyfikat Asystenta systemu zarządzania jakością potwierdza, że osoba posiada:

  • znajomość podstaw zarządzania jakością,
  • przygotowanie do pracy związanej z wdrażaniem, utrzymywaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością,
  • przygotowanie do przeprowadzania audytów wewnętrznych.

Certyfikat Pełnomocnika systemu zarządzania jakością potwierdza, że osoba posiada:

  • znajomość i umiejętność praktycznego zastosowania wymagań systemu zarządzania jakością,
  • kompetencje do pełnienia roli przedstawiciela kierownictwa do zarządzania jakością,
  • umiejętność stosowania technik i narzędzi zarządzania jakością, rozwiązywania problemów niezbędnych do doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Uzyskanie certyfikatów:

  • zwiększa konkurencyjność na wewnętrznym i zewnętrznym rynku pracy,
  • umożliwia dalsze kształcenie w PCBiC i uzyskanie certyfikatów kompetencji wydanych wspólnie przez Europejską organizację jakości i PCBiC.

Efektami ukończenia studiów, oprócz rozwoju wiedzy, umiejętności jest doskonalenie kompetencji społecznych przydatnych na stanowiskach kierowniczych wszystkich szczebli zarządzania przedsiębiorstwem.

Warunki ukończenia studiów: pozytywne oceny z przedmiotów objętych programem nauczania oraz pozytywna obrona pracy dyplomowej.

Warunki uzyskania certyfikatów:

„Asystenta systemu zarządzania jakością” – zdanie egzaminu pisemnego (test)

„Pełnomocnika systemu zarządzania jakością” – zdanie egzaminów: pisemnego (test) i ustnego.