Pełnomocnik Zarządzania Jakością - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Pełnomocnik Zarządzania Jakością

Studia mają na celu zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na kierowanie i zarządzanie znormalizowanym systemem zarządzania jakością

Zapraszamy na edycje zimową! Rekrutacja trwa do 30 września 2021 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 24.12.2021r. - 09.01.2022r. Kolegium Kształcenia Podyplomowego jest nieczynne.

Charakterystyka

Studia mają na celu zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na kierowanie i zarządzanie znormalizowanym systemem zarządzania jakością funkcjonującym lub tworzonym w przedsiębiorstwie (produkcyjnym, usługowym, handlowym). Studia skierowane są do osób, które biorą udział w zarządzaniu jakością lub zamierzają zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Program nauczania obejmuje teoretyczno – praktyczne zagadnienia dotyczące: projektowania, wdrażania, utrzymywania, oceny i doskonalenia systemu zarządzania jakością.

W trakcie studiów istnieje możliwość nabycia kompetencji, których potwierdzeniem będą (po zdaniu dodatkowych egzaminów) certyfikaty PCBiC i nadanie tytułów: „Asystenta systemu zarządzania jakością” i „Pełnomocnika systemu zarządzania jakością”. Certyfikat Asystenta systemu zarządzania jakością potwierdza, że osoba posiada:

  • znajomość podstaw zarządzania jakością,
  • przygotowanie do pracy związanej z wdrażaniem, utrzymywaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością,
  • przygotowanie do przeprowadzania audytów wewnętrznych.

Certyfikat Pełnomocnika systemu zarządzania jakością potwierdza, że osoba posiada:

  • znajomość i umiejętność praktycznego zastosowania wymagań systemu zarządzania jakością,
  • kompetencje do pełnienia roli przedstawiciela kierownictwa do zarządzania jakością,
  • umiejętność stosowania technik i narzędzi zarządzania jakością, rozwiązywania problemów niezbędnych do doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Uzyskanie certyfikatów:

  • zwiększa konkurencyjność na wewnętrznym i zewnętrznym rynku pracy,
  • umożliwia dalsze kształcenie w PCBiC i uzyskanie certyfikatów kompetencji wydanych wspólnie przez Europejską organizację jakości i PCBiC.

Efektami ukończenia studiów, oprócz rozwoju wiedzy, umiejętności jest doskonalenie kompetencji społecznych przydatnych na stanowiskach kierowniczych wszystkich szczebli zarządzania przedsiębiorstwem.

Warunki ukończenia studiów: pozytywne oceny z przedmiotów objętych programem nauczania oraz pozytywna obrona pracy dyplomowej.

Warunki uzyskania certyfikatów:

„Asystenta systemu zarządzania jakością” – zdanie egzaminu pisemnego (test)

„Pełnomocnika systemu zarządzania jakością” – zdanie egzaminów: pisemnego (test) i ustnego.