Podatki - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Podatki

Studia, poprzez swój program konsultowany z autorami ustawy o doradztwie podatkowym, obejmują zagadnienia przydatne do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

Zapraszamy na edycję zimową! Rekrutacja w toku ...

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Charakterystyka

Studia skierowane są do osób pragnących zdobyć wiedzę w zakresie obowiązujących w Polsce obciążeń podatkowych i stosowania w praktyce prawa podatkowego, a w szczególności do pracowników organów skarbowych, służb finansowych w zakładach pracy, właścicieli firm, członków zarządów i rad nadzorczych oraz pozostałych osób zainteresowanych usystematyzowaniem i zaktualizowaniem wiedzy w zakresie ekonomicznych strategii podatkowych.  Studia, poprzez swój program konsultowany z autorami ustawy o doradztwie podatkowym, obejmują zagadnienia przydatne także do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

Podczas zajęć studenci zdobędą poszerzoną umiejętność interpretacji przepisów prawnych, formułowania pism procesowych oraz rozwiązywania praktycznych problemów podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.