Przygotowanie Pedagogiczne Dla Psychologów - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Przygotowanie Pedagogiczne Dla Psychologów

Ukończenie studiów podyplomowych umożliwia możliwość podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela psychologa w przedszkolach i szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach oświatowych.

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Charakterystyka

Przygotowanie Pedagogiczne Dla Psychologów

 

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego stwarza absolwentom psychologii możliwość podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela psychologa w publicznych i niepublicznych przedszkolach i szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach oświatowych, ze wszystkimi uprawnieniami wynikającymi z Karty Nauczyciela. W ramach tej specjalności studenci są przygotowywani do różnorodnych zadań diagnostycznych, w tym diagnozy sytuacji wychowawczych, do udzielania dzieciomi młodzieży pomocy psychologicznej, do prowadzenia psychoedukacji rodziców, do wspierania nauczycieli i wychowawców, a także do prowadzenia działań mediacyjnych i interwnecyjnych oraz profilaktycznych. Nabywają wiedzę z zakresu pedagogiki, metodyki oraz podstaw dydaktyki. W czasie praktyki pedagogicznej studenci poszerzają swoje umiejętności zawodowe realizując zajęcia edukacyjne i zadania psychologiczno-pedagogiczne właściwe dla systemu oświatowego.

Program kształcenia w ramach modułu Przygotowanie Pedagogiczne jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz.1450) oraz z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Zgodnie ze standardami kształcenie przygotowujące do zawodu nauczyciela-psychologa obejmuje przygotowanie merytoryczne, dydaktyczne w zakresie podstaw dydatyki i emisji głosu oraz przygotowywanie pedagogiczne - grupy zajęć A1, C i F.

Kształcenie w ramach studiów podyplomowych trwa 3 semestry i obejmuje grupy zajęć F1 (Pedagogika) i F2 (Metodyka pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty) oraz praktyke zawodową F3 (Praktyki zawodowe) związaną z pracą opiekuńczo - wychowawczą, diagnostyczną, edukacyjną i terapeutyczną z uczniami w różnych okresach rozwojowych oraz udzielaniem pomocy psychologicznej uczniom, rodzicom, opiekunom oraz nauczycielom. Praktyki zawodowe są realizowane w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, poradniach psychologiczno - pedagogicznych i innych placówkach systemu oświaty udzielających wsparcia uczniom, rodzicom, opiekunom lub nauczycielom.

Bez dodatkowych opłat uczelnia oferuje słuchaczom możliwość zrealizowania dodatkowego semestru (4-tego) studiów (grupa zajęć C)

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich z psychologii.

 

Proces kształcenia prowadzony jest w kompleksie edukacyjnym Vizja Park to miejsce zasługujące na słowa uznania. To przestrzeń, która poprzez nowoczesność i bezpieczeństwo, zapewnia komfortowy rozwój na każdym etapie kształcenia.

Do dyspozycji naszych studentów są 93 sale ćwiczeniowe, 5 dużych auli wykładowych, pracownie specjalistyczne, sale komputerowe, laboratoria i sale symulacyjne.

Na każdym piętrze zlokalizowane są ogólnodostępne źródełka wody pitnej, toalety dla niepełnosprawnych, pokoje dla matki z dzieckiem. Ponadto zapewniamy naszym studentom bezpłatną sieć Wi-Fi w całym budynku.

W ramach przynależności do społeczności studiów podyplomowych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie mają Państwo możliwość korzystania z Biblioteki AEH, gdzie znajdą Państwo 50 000 pozycji książek naukowych oraz uzyskać dostęp do następujących źródeł wiedzy:

 • Czytelnia podręczników akademickich on-line Ibuk Libra. Dostęp do ponad 900 książek oraz publikacji naukowych w  języku polskim.
 • Academica to cyfrowa wypożyczalnia książek i czasopism naukowych, udostępniająca ponad 3 miliony dokumentów. 
 • Science Direct jest bazą wydawnictwa Elsevier oferującą dostęp do artykułów z czasopism naukowych głównie z dziedziny nauk ekonomicznych, społecznych, przyrodniczych i medycznych.
 • Kolecja czasopism i książek wydawnictwa Wiley-Blackwell z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych i humanistycznych.
 • Ebsco - pakiet 14 baz pełnotekstowych i abstraktowych o tematyce ekonomicznej, biznezowej, społecznej, medycznej i humanistycznej. Pożyteczne źródło informacji dla autorów prac semestralnych i dyplomowych.
 • Elektroniczna wersja jednego z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych "Nature". Tygodnik opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych i ekonomicznych.
 • Dostęp do elektronicznej wersji prestiżowego czasopisma naukowego "Science". Tygodnik publikuje najnowsze, szczególnie istotne i doniosłe odkrycia w dziedzinie nauk przyrodniczych i wszelkich materiały wiążące się z rolą nauki we współczesnym świecie.

W bibliotece dostępne są również bazy abstraktowo-bibliometryczne:

 • Scopus to baza danych zawierająca informacje na temat opublikowanych książek, artykułów i innych publikacjach naukowych.
 • Web of Science umożliwia dostęp do baz abstraktowo-bibliometrycznych, m.in. Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI).

Ponadto uzyskują Państwo dostęp do pełnego pakietu Microsoft Office 365 przez cały tok studiów podyplomowych:

 1. MS Word
 2. MS Excel
 3. MS Power point
 4. MS Outlook
 5. MS OneDrive
 6. MS OneNote
 7. MS SharePoint
 8. MS Teams
 9. MS Sway
 10. MS Forms

Będąc Uczestnikiem studiów podyplomowych mogą Państwo korzystać z oferty konferencjiwebinarów oraz szkoleń organizowanych przez Akademię Ekonomiczno - Humanistyczną w Warszawie na terenie kompleksu Vizja Park.

Food court z szeroką ofertą gastronomiczną mieszczący się na 1 piętrze Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. W menu kuchni można znaleźć różne propozycje smakowe.  Serwujemy dania i napoje na ciepło, na zimno oraz desery. Kuchnie świata pojawiające się w menu kantyny to: kuchnia azjatycka, śródziemnomorska europejska, amerykańska oraz meksykańska. Dania wegetariańskie są wpisane w stałą ofertę food courtu.

W ofercie naszego kampusu, znajdą Państwo również pokoje hotelowe do wynajęcia. Apartamenty znajdują się na 5 piętrze w wydzielonej części kampusu Vizja Park mieszczącego się w Warszawie przy ul. Okopowej 59. Wszystkie pokoje posiadają osobną łazienkę i wyposażone są w 2 pojedyncze łóżka oraz rozkładaną sofę z możliwością zakwaterowania 1,2 lub 3 osób (taka sama cena za pokój bez względu na liczbę osób). W pokoju znajduje się m.in. TV (ogólnodostępne kanały), mini-lodówka, czajnik elektryczny (herbata, woda), w łazience suszarka do włosów, ręczniki oraz podstawowe kosmetyki.

Zapraszamy do kontaktu i obserwowania na portalach społecznościowych:
 Facebook: https://www.facebook.com/AEHKKP
 Instagram: https://www.instagram.com/aehkkp/
 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/aehkkp/?viewAsMember=true