Psychologia Transportu i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Psychologia Transportu i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Dyplom ukończenia studiów uprawnia do samodzielnego wykonywania badań w zakresie psychologii transportu i wydawania opinii. Absolwenci mogą ubiegać się o uprawnienia do orzekania o sprawności kierowców.

Zapraszamy na edycję zimową! Rekrutacja w toku ...

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Charakterystyka

Studia przeznaczone są dla magistrów psychologii, chcących ubiegać się o uprawnienia do przeprowadzania badań kierowców, operatorów maszyn i urządzeń (wymagających szczególnej sprawności psychotechnicznej), pełnienia funkcji biegłego sądowego, prowadzenia kursów edukacyjnych z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych na drogach (por. Ustawa z 5 stycznia 2011, Dz.U. z 2011 nr 30 poz. 151).

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wykonywania badań oraz wydawania opinii na ich podstawie. Ukończenie studiów z zakresu psychologii transportu będzie uprawniało absolwentów do ubiegania się u marszałka województwa o wpis na listę psychologów uprawnionych do orzekania o sprawności kierowców.

Absolwent będzie mógł założyć własną pracownię psychotechniczną lub też zatrudnić się na stanowisku psychologa w placówce zajmującej się psychotechniką.

Studia ukierunkowane są na najważniejsze teoretyczne i praktyczne aspekty, gwarantujące absolwentom natychmiastowe, w pełni kompetentne podjęcie pracy psychologa transportu – zaraz po odebraniu dyplomu. Duży nacisk położony jest zatem w szczególności na metodykę badań (dobór narzędzi psychometrycznych, diagnozę psychologiczną) oraz wykorzystanie aparatury badawczej. Dużo czasu poświęca się nie tylko na teorię, ale w szczególności na praktykę, dbając o solidne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu psychologa transportu.

Program studiów powstał w oparciu o doświadczenie Uczelni zdobyte w trakcie współpracy realizowanej w latach 2011-2016 z Instytutem Transportu Samochodowego - placówką badawczo-rozwojową, której jednym z ważnych obszarów działań jest psychologia transportu.

Dzięki bliskiej współpracy Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie z Alfa-Electronics oraz AT Smart Systems, wiodącymi polskimi producentami aparatury wykorzystywanej do badań kierowców, w Uczelni powstała Pracownia psychotechniczna wyposażona w najnowszą aparaturę, na której kształcą się słuchacze studiów podyplomowych. Dodatkowo, absolwentom tych studiów przysługuje 10% zniżka na zakup aparatury tych producentów oraz darmowa licencja na program (ODOIA Alfa-Electronics) służący m.in. do sczytywania, analizowania wyników badań, generowania i przechowywania dokumentacji.

Program studiów realizowany jest przez ekspertów psychologii transportu pochodzących m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz innych doświadczonych psychologów praktyków.

Co zyskujesz?

  1. Oszczędność finansową (jesteśmy tańsi od naszych konkurentów, oferujemy zniżki i gratisy)
  2. Komfort psychiczny (nie prowadzimy selekcji kandydatów na studia)
  3. Wysoką szansę na zatrudnienie/samozatrudnienie (rozwój logistyki i transportu rodzi zapotrzebowanie na psychologów transportu)
  4. Wysoką szansę na dyplom (zindywidualizowane podejście do studenta daje Ci możliwość bardzo dobrego przygotowania się i ukończenia studiów podyplomowych)
  5. Nowoczesny program studiów (uczymy w oparciu o aktualny stan prawny, przekazując współczesny dorobek nauki)
  6. Niezbędną wiedzę (uczymy tylko tego, co będzie Ci przydatne w wykonywaniu zawodu psychologa transportu)
  7. Praktyczne umiejętności (zajęcia prowadzone są przez praktyków)
  8. Indywidualne podejście do studenta (korzystaj z nieograniczonych konsultacji na miarę Twoich potrzeb)
  9. Nieograniczony dostęp do aparatury badawczej (praktykuj dotąd, aż poczujesz się pewnie w obsłudze aparatury badawczej, której będziesz na co dzień używał w swojej pracy psychologa transportu)
  10. Wygodę i oszczędność czasu (wszystkie zajęcia realizowane są w jednym budynku)