Psychologia Transportu i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Psychologia Transportu i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Dyplom ukończenia studiów uprawnia do samodzielnego wykonywania badań w zakresie psychologii transportu i wydawania opinii. Absolwenci mogą ubiegać się o uprawnienia do orzekania o sprawności kierowców.

Zapraszamy na edycje zimową! Rekrutacja trwa do 30 września 2021 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 24.12.2021r. - 09.01.2022r. Kolegium Kształcenia Podyplomowego jest nieczynne.

Charakterystyka

Studia przeznaczone są dla magistrów psychologii, chcących ubiegać się o uprawnienia do przeprowadzania badań kierowców, operatorów maszyn i urządzeń (wymagających szczególnej sprawności psychotechnicznej), pełnienia funkcji biegłego sądowego, prowadzenia kursów edukacyjnych z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych na drogach (por. Ustawa z 5 stycznia 2011, Dz.U. z 2011 nr 30 poz. 151).

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wykonywania badań oraz wydawania opinii na ich podstawie. Ukończenie studiów z zakresu psychologii transportu będzie uprawniało absolwentów do ubiegania się u marszałka województwa o wpis na listę psychologów uprawnionych do orzekania o sprawności kierowców.

Absolwent będzie mógł założyć własną pracownię psychotechniczną lub też zatrudnić się na stanowisku psychologa w placówce zajmującej się psychotechniką.

Studia ukierunkowane są na najważniejsze teoretyczne i praktyczne aspekty, gwarantujące absolwentom natychmiastowe, w pełni kompetentne podjęcie pracy psychologa transportu – zaraz po odebraniu dyplomu. Duży nacisk położony jest zatem w szczególności na metodykę badań (dobór narzędzi psychometrycznych, diagnozę psychologiczną) oraz wykorzystanie aparatury badawczej. Dużo czasu poświęca się nie tylko na teorię, ale w szczególności na praktykę, dbając o solidne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu psychologa transportu.

Program studiów powstał w oparciu o doświadczenie Uczelni zdobyte w trakcie współpracy realizowanej w latach 2011-2016 z Instytutem Transportu Samochodowego - placówką badawczo-rozwojową, której jednym z ważnych obszarów działań jest psychologia transportu.

Dzięki bliskiej współpracy Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie z Alfa-Electronics oraz AT Smart Systems, wiodącymi polskimi producentami aparatury wykorzystywanej do badań kierowców, w Uczelni powstała Pracownia psychotechniczna wyposażona w najnowszą aparaturę, na której kształcą się słuchacze studiów podyplomowych. Dodatkowo, absolwentom tych studiów przysługuje 10% zniżka na zakup aparatury tych producentów oraz darmowa licencja na program (ODOIA Alfa-Electronics) służący m.in. do sczytywania, analizowania wyników badań, generowania i przechowywania dokumentacji.

Program studiów realizowany jest przez ekspertów psychologii transportu pochodzących m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz innych doświadczonych psychologów praktyków.

Co zyskujesz?

  1. Oszczędność finansową (jesteśmy tańsi od naszych konkurentów, oferujemy zniżki i gratisy)
  2. Komfort psychiczny (nie prowadzimy selekcji kandydatów na studia)
  3. Wysoką szansę na zatrudnienie/samozatrudnienie (rozwój logistyki i transportu rodzi zapotrzebowanie na psychologów transportu)
  4. Wysoką szansę na dyplom (zindywidualizowane podejście do studenta daje Ci możliwość bardzo dobrego przygotowania się i ukończenia studiów podyplomowych)
  5. Nowoczesny program studiów (uczymy w oparciu o aktualny stan prawny, przekazując współczesny dorobek nauki)
  6. Niezbędną wiedzę (uczymy tylko tego, co będzie Ci przydatne w wykonywaniu zawodu psychologa transportu)
  7. Praktyczne umiejętności (zajęcia prowadzone są przez praktyków)
  8. Indywidualne podejście do studenta (korzystaj z nieograniczonych konsultacji na miarę Twoich potrzeb)
  9. Nieograniczony dostęp do aparatury badawczej (praktykuj dotąd, aż poczujesz się pewnie w obsłudze aparatury badawczej, której będziesz na co dzień używał w swojej pracy psychologa transportu)
  10. Wygodę i oszczędność czasu (wszystkie zajęcia realizowane są w jednym budynku)