Wykorzystywanie metod Wirtualnej Rzeczywistości w terapii psychologicznej (Terapeuta VR) - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Wykorzystywanie metod Wirtualnej Rzeczywistości w terapii psychologicznej (Terapeuta VR)

Nowy kierunek studiów podyplomowych w obszarze e-terapii, czyli świadczenia usług wsparcia psychologiczno-pedagogicznego online z wykorzystaniem narzędzi IT, w tym głównie technologii VR (wirtualnej rzeczywistości).

Zapraszamy na edycję zimową! Rekrutacja w toku ...

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Charakterystyka

,,Terapeuta VR'' - hybrydowe studia podyplomowe w obszarze świadczenia usług wsparcia psychologiczno-pedagogicznego online z wykorzystaniem narzędzi IT, w tym głównie technologii VR.

Kierunek "Terapeuta VR" jest organizowany we współpracy z firmą Unicorn VR World (https://unicornvr.world/) tworzącą innowacyjną aplikację Theraply VR dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne rozumiane jest w naszym ujęciu szeroko, z jednej strony obejmując formy pomocy psychologicznej, z drugiej zaś wsparcie i terapię pedagogiczną, a w szczególności:

 • rewalidację w obszarze pomocy psychologiczno - pedagogicznej (szczególnie pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych)
 • interwencję kryzysową - pomoc w rozwiązywaniu sytuacji traumatycznych i kryzysowych
 • prewencję - zapobieganie problemom psychologicznym
 • poradnictwo psychologiczne - pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych
 • promocje zdrowia psychicznego
 • oraz psychoterapię

Roczne studia podyplomowe Terapeuta VR dedykowane są dla:

 • psychologów,psychoterapeutów,
 • terapeutów pedagogicznych, pedagogów, nauczycieli, logopedów i pedagogów specjalnych pracujących w obszarze wsparcia dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE)
 • terapeutów pracujących w obszarze interwencji kryzysowych

Celem studiów jest nabycie praktycznych umiejętności wykorzystania narzędzi IT do prowadzenia sesji na żywo oraz online, w tym głównie z uzyciem technologii Wirtualnej Rzeczywistości (VR)

Program będzie realizowany z wykorzystaniem elementów grywalizacji.

Główny akcent studiów położony będzie na umiejętności praktyczne (poznawania nowego urządzenia jakim są okulary VR), aplikacji, metod i narzędzi, analizy przypadków, ćwiczenia elementów e-terapii).

Program zawiera w większości zajęcia w formie warsztatów praktycznego wykorzystania narzędzi IT do prowadzenia sesji na żywo oraz online, głównie z użyciem technologii Wirtualnej Rzeczywistości (VR).

Dodatkowo zajęcia pozwolą na:

 • poznanie szerokiego spektrum aplikacji moblinych, aplikacji komputerowych, narzędzi i platform internetowych do terapii online, w tym również VR
 • zdobycie umiejętności projektowania i przeprowadzania swoich własnych sesji wsparcia online, realizowanych między innymi z użyciem VR
 • poznanie sposobów korzystania i funkcjonalności platform internetowych do terapii online,
 • doskonalenie umiejętności współpracy i nawiązywania więzi z klientem online.

Zajęcia hybrydowe 50/50, połowa zajęć online, połowa zajęć na Akademii ze sprzętem.

Podczas realizowanych zajęć wykorzystujemy takie metody kształcenia jak:

 • Grywalizacja
 • Uczenie się przez działanie
 • Praca całą grupą oraz ćwiczenia praktyczne w małych grupach
 • Mini wykłady - nauczanie odwrócone - pigułki wiedzy
 • Symulacje sesji terapii online (w tym również z wykorzystaniem VR) - analiza przykładów i przypadków
 • Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności
 • Dyskusja, kreatywne burze mózgów
 • Samodzielne odkrywanie wiedzy - induywidualne misje i questy

Stosujemy różnorodne formy materiałów szkoleniowych m.in. w postaci:

 • prezentacji multimedialnych
 • plików pdf opisujących misje, zadania,ćwiczenia
 • plików na Padlecie
 • interaktywnych zadań (Mentimeter)
 • filmów szkoleniowych
 • opisów przykładów dobrych praktyk

Część praktyczna będzie mogła być ewentualnie realizowana w Centrum Rozwoju Dziecka ,,8 Kroków'' (partnera Unicorn VR World), w tym również w formie e-terapii online, a więc możliwiej do realizacji w przypadku dalszego zarożenia epidemiologicznego wirusem Covid-19.

Uczestnicy otrzymują na własność sprzęt VR.