Zamówienia Publiczne - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Zamówienia Publiczne

Celem studiów jest przekazanie Słuchaczom kompleksowej wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu stosowania Prawa Zamówień Publicznych

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 15 września 2020 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Charakterystyka

Studia skierowane są do wszystkich absolwentów studiów wyższych, zainteresowanych tematyką zamówień publicznych, w szczególności do  osób biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych, pracujących w sektorze finansów publicznych, odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi,  wykonawców składających oferty w sektorze zamówień publicznych, osób nadzorujących wydatkowanie środków publicznych, kontrolujących prawidłowość udzielania zamówień publicznych.

W trakcie studiów Słuchacze zdobędą kompleksową wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu stosowania Prawa Zamówień Publicznych, niezbędnych do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów.

Absolwenci kierunku nabędą umiejętność biegłego poruszania się po skomplikowanych zasadach procedury udzielania zamówień publicznych.