Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Dyplom ukończenia studiów umożliwia zdobycie nowego zawodu i zatrudnienie na stanowiskach pracy w pionach personalnych i działach kadr w charakterze doradców personalnych.

Zapraszamy na edycje zimową! Rekrutacja trwa do 30 września 2021 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 24.12.2021r. - 09.01.2022r. Kolegium Kształcenia Podyplomowego jest nieczynne.

Charakterystyka

Współczesne organizacje mogą osiągnąć konkurencyjność dzięki umiejętności doboru kadr, skutecznego kierowania ludźmi i trafnego inwestowania w rozwój swoich pracowników. Zarządzanie zasobami ludzkimi jest działaniem usprawniającym podnoszenie jakości i wydajności pracy - poprzez stosowanie profesjonalnych metod planowania zatrudnienia, szkolenia pracowników, analizy i opisu stanowisk pracy. Ważną rolę odgrywa umiejętność selekcji i doboru pracowników, planowania karier
i rozwoju zawodowego.

Słuchacze podyplomowych studiów otrzymają wiedzę z zakresu analizy potencjału ludzkiego, planowania zatrudnienia, rekrutacji, selekcji i zwalniania pracowników. Dowiedzą się, jak tworzyć zintegrowane zespoły pracowników, planować indywidualne kariery zawodowe, dokonywać podziału zadań, rozwijać potencjał pracowników. Zapoznani zostaną ze strategiami tworzenia sprawnego systemu komunikacyjnego w przedsiębiorstwie, zarówno komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej. Ważną rolę w zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie odgrywają: umiejętne zapobieganie konfliktom i skuteczne ich rozwiązywanie. Studia dają kwalifikacje pozwalające na organizowanie i kierowanie zespołem pracowniczym.

Studia skierowane są do osób zajmujących kierownicze stanowiska w pionach personalnych, osób które zamierzają w przyszłości zajmować się strukturą pracowników w przedsiębiorstwach, menedżerów i właścicieli firm, pracowników działów kadr, doradców personalnych, jak również psychologów i socjologów.

Absolwenci mają możliwość pozyskania pracy w pionach personalnych przedsiębiorstw państwowych
i prywatnych oraz w agencjach doradztwa personalnego.