Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Dyplom ukończenia studiów umożliwia zdobycie nowego zawodu i zatrudnienie na stanowiskach pracy w pionach personalnych i działach kadr w charakterze doradców personalnych.

Zapraszamy na edycję zimową! Rekrutacja w toku ...

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Charakterystyka

Współczesne organizacje mogą osiągnąć konkurencyjność dzięki umiejętności doboru kadr, skutecznego kierowania ludźmi i trafnego inwestowania w rozwój swoich pracowników. Zarządzanie zasobami ludzkimi jest działaniem usprawniającym podnoszenie jakości i wydajności pracy - poprzez stosowanie profesjonalnych metod planowania zatrudnienia, szkolenia pracowników, analizy i opisu stanowisk pracy. Ważną rolę odgrywa umiejętność selekcji i doboru pracowników, planowania karier
i rozwoju zawodowego.

Słuchacze podyplomowych studiów otrzymają wiedzę z zakresu analizy potencjału ludzkiego, planowania zatrudnienia, rekrutacji, selekcji i zwalniania pracowników. Dowiedzą się, jak tworzyć zintegrowane zespoły pracowników, planować indywidualne kariery zawodowe, dokonywać podziału zadań, rozwijać potencjał pracowników. Zapoznani zostaną ze strategiami tworzenia sprawnego systemu komunikacyjnego w przedsiębiorstwie, zarówno komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej. Ważną rolę w zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie odgrywają: umiejętne zapobieganie konfliktom i skuteczne ich rozwiązywanie. Studia dają kwalifikacje pozwalające na organizowanie i kierowanie zespołem pracowniczym.

Studia skierowane są do osób zajmujących kierownicze stanowiska w pionach personalnych, osób które zamierzają w przyszłości zajmować się strukturą pracowników w przedsiębiorstwach, menedżerów i właścicieli firm, pracowników działów kadr, doradców personalnych, jak również psychologów i socjologów.

Absolwenci mają możliwość pozyskania pracy w pionach personalnych przedsiębiorstw państwowych
i prywatnych oraz w agencjach doradztwa personalnego.