Opieka farmaceutyczna w praktyce

Zapraszamy na studia podyplomowe: Opieka Farmaceutyczna w Praktyce

https://cutt.ly/WBZzfa4

Drodzy Farmaceuci,

wprowadzenie do aptek usług w ramach opieki farmaceutycznej porządkuje i sankcjonuje pozycję farmaceuty w opiece nad pacjentami. Przez lata zaangażowani w pracę w aptece farmaceuci nie godzili się być sprzedawcami i wykonywali usługi, które obecnie określamy „opieką”. To wszystko jednak nie było uporządkowane, ujednolicone, i co ważne nie brano pod uwagę możliwości odpowiedniego wynagrodzenia za ustalone usługi. Obecnie przygotowujemy farmaceutów do prowadzenia usług w ramach opieki farmaceutycznej, za które będą otrzymywać odpowiednią gratyfikację. Proponowane studia podyplomowe „Opieka farmaceutyczna w praktyce” pozwolą uzyskać nową wiedzę, uporządkować już zdobytą i umożliwią jej wykorzystanie podczas pracy w aptece. Jestem przekonana, ze proponowane studia pozwolą na uzyskanie pewności, że zawód medyczny jakim jest zawód farmaceuty, nobilituje do odpowiedzialności za zdrowie każdego pacjenta, a rolą opieki farmaceutycznej jest przede wszystkim optymalizacja efektów leczenia podstawowego oraz minimalizowanie objawów towarzyszących zastosowanym terapiom.

Łączę pozdrowienia

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska