Śniadanie biznesowe 25.01.2024

W dniu 25.01.2024 Kolegium Kształcenia Podyplomowego z powodzeniem zorganizowało branżowe śniadanie biznesowe, które stanowiło wyjątkową okazję do nawiązania istotnych relacji w środowisku biznesowym farmaceutycznym.

Spotkanie, skoncentrowane na wymianie myśli i poglądów, umożliwiło uczestnikom nieformalne przedyskutowanie kluczowych kwestii związanych z branżą oraz wymianę doświadczeń.

W spotkaniu uczestniczyła dr hab. Magdalena Wujec, Olga Rawa-Siarkowska, dr Edyta Czepielewska.

Śniadanie biznesowe, będące inicjatywą Kolegium, wyznaczyło ton dla atmosfery współpracy i budowy partnerstw. Otwarte dyskusje oraz aktywne uczestnictwo podkreślają zaangażowanie instytucji w tworzenie platformy do konstruktywnych dialogów. Podczas tego wydarzenia, istotne decyzje i plany strategiczne mogły być przedstawione w otoczeniu sprzyjającym wymianie pomysłów oraz budowaniu solidnych powiązań biznesowych Uczelni z branżą farmaceutyczną.

Takie inicjatywy, jak śniadanie biznesowe, nie tylko umacniają relacje w środowisku biznesowym, ale także podkreślają rolę Kolegium Kształcenia Podyplomowego AEH w Warszawie Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako aktywnego uczestnika budowania silnych fundamentów dla przyszłych przedsięwzięć biznesowych i edukacyjnych.