Podpisanie listów intencyjnych

Podpisaliśmy listy intencyjne pomiędzy Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, a Collegium Gostomianum, II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu oraz Szpitalem Ducha Świętego w Sandomierzu.
Wspólne projekty i prowadzenie działań naukowo - badawczych, czy też współpracę merytoryczną przy projektach wdrożeniowych oraz promocję standardów, norm i najlepszych praktyk branżowych.