Posiedzenie Rady Biznesu

Odbyło się posiedzenie Rady Biznesu w którym uczestniczył Pan Dyrektor Sławomir Jagieła
Zadaniem Rady jest umacnianie współpracy uczelni z otoczeniem biznesowym.
Spoktanie miało miejsce w Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie